Łomża

termin składania prac

24.06.2021

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy i adaptacji budynków Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, w ramach rozwoju i integracji kampusu przy ul. Akademickiej w Łomży

organizator: PWSIiP w Łomży, SARP Białystok | inwestor: PWSIiP w Łomży

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz SARP Białystok zapraszają do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy i adaptacji budynków Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, w ramach rozwoju i integracji kampusu przy ul. Akademickiej w Łomży. Termin składania prac upływa 24 czerwca.

cel

Konkurs został zorganizowany w celu uzyskania najlepszej pod względem rozwiązań ideowych, funkcjonalno-przestrzennych i estetycznych, koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy i adaptacji budynków Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – w celu ich funkcjonalnego połączenia – wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach rozwoju i integracji kampusu przy ul. Akademickiej w Łomży.

warunki

Konkurs ma charakter jednoetapowy i realizacyjny. Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć prace organizatorowi zgodnie z warunkami określonymi w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Ogłoszenie konkursu: 27.04.2021 r.
 • Składanie prac konkursowych: 24.06.2021 r. do godz. 18:00
 • Rozstrzygnięcie konkursu: do 30.06.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 02.07.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 15 000 zł
 • II Nagroda: 10 000 zł
 • III Nagroda: 5 000 zł

sąd konkursowy

 • Przewodniczący: Janusz Grycel, SARP Białystok
 • Sędzia Referent i Zastępca Przewodniczącego: Waldemar Jasiewicz, SARP Białystok

  Sędziowie:
 • Piotr Trojniel, SARP Białystok
 • Tomasz Walczuk, Architekt Miejski, Urząd Miejski w Łomży
 • Sylwia Chojnowska, PWSIiP w Łomży
 • Edward Bochenko, PWSIiP w Łomży

więcej informacji

Więcej informacji na stronie organizatora.

regulamin

http://sarp-bialystok.org/konkurs-pwsip/pliki/regulamin.pdf

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE