Bytom

termin składania prac

30.11.2023

Konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej archeologicznej oraz wystawy stałej etnograficznej

organizator: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji dwóch wystaw stałych: archeologicznej i etnograficznej. Projekty można zgłaszać do 30 listopada br.

cel

Celem konkursu jest wybranie spośród zgłoszonych prac konkursowych, merytorycznie uzasadnionych, estetycznych, atrakcyjnych i funkcjonalnych: jednej koncepcji aranżacji plastycznej dla stałej wystawy archeologicznej oraz jednej koncepcji aranżacji plastycznej dla stałej wystawy etnograficznej w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji aranżacji wystaw w oparciu o załączone ich merytoryczne scenariusze znajdujące się w załącznikach nr 2 i 3, które przedstawią spójną z nimi ideę oraz złożenie ich w formie pracy konkursowej.

warunki

Stała wystawa archeologiczna powinna realizować podstawowe cele przygotowywanej ekspozycji, taki jak zapoznanie odbiorców z dziedzictwem archeologicznym Górnego Śląska oraz pokazanie, czym zajmują się archeolodzy i jakie znaczenie ma ich działalność nie tylko dla nauki, ale dla społeczeństwa i zwykłego człowieka. Wystawa ma mieć charakter uniwersalny, dla szerokiej grupy odbiorców: specjalistów, pasjonatów, miłośników najstarszych dziejów, dla dzieci, dorosłych, seniorów, uczniów, studentów, osób z dysfunkcjami, a także odbiorcy z zagranicy. Wystawa powinna się prezentować w nowoczesny i interesujący sposób, m.in. poprzez wykorzystanie systemów multimedialnych, największą na Górnym Śląsku, liczącą ponad 350 tys. obiektów, kolekcję zabytków archeologicznych. Multimedia mają być elementami wspierającymi wystawę, a nie dominującymi. Wystawa będzie miała charakter popularnonaukowy i powinna tak pokazać pradzieje regionu, aby odbiorca pozyskał niezbędne informacje. W związku z olbrzymią ilością materiału i tematyki, bogate dziedzictwo archeologiczne i najstarsze dzieje Górnego Śląska będą z konieczności zaprezentowane syntetycznie.

Stała wystawa etnograficzna powinna prezentować zwyczaje doroczne zgodnie z porami roku (wiosna, lato, jesień, zima), w które zostaną wplecione zajęcia gospodarcze i zawodowe oraz cykle życia ludzkiego (narodziny, dzieciństwo, ślub, starość, śmierć). Założeniem jest, aby można ja było zwiedzać w całości lub według jednej z trzech ścieżek tematycznych:

 • obrzędowość doroczna,
 • cykle życia ludzkiego i obrzędowość rodzinna,
 • praca i czas wolny.

Wystawa będzie obejmowała teren Górnego Śląska, od końca XIX wieku do lat 70. XX wieku, zarówno rolniczy, pasterski, jak i przemysłowy.

Wybrane w konkursie prace, w części lub całości staną się podstawą do opracowania dokumentacji projektowej, umożliwiającej realizację przedmiotowych wystaw stałych w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

Wystawy stałe zostaną zrealizowane w jednym budynku, na dwóch oddzielnych piętrach. Szczegółowe założenia dla sal ekspozycyjnych znajdują się w załącznikach nr 4, 5 oraz 6.

Zakładany koszt prac w zakresie realizacji dla każdej z wystaw stałych będących przedmiotem konkursu, w oparciu o zwycięską pracę konkursową nie może przekroczyć 1 860 000,00 PLN netto.

Warunkiem udziału w konkursie jest:

 • posiadanie przez uczestnika doświadczenia w postaci wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania prac konkursowych co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu projektu aranżacji plastycznej wystaw muzealnych o powierzchni co najmniej 300 m2 każda, zrealizowanych przez zamawiającego,
 • posiadanie przez uczestnika uprawnień do projektowania architektonicznego bez ograniczeń wraz z wpisem do odpowiedniej Izby Architektów.
 • w przypadku uczestników biorących wspólnie udział w konkursie, warunek musi być spełniony przez każdego uczestnika oddzielnie.

kalendarium

 • zgłoszenie udziału do uczestnictwa w wizycie studyjnej: do 25 października 2023 roku, do godz. 15:00,
 • wizyta studyjna: 26 października 2023 roku,
 • organizowanie wizji lokalnych: 17 października do 16 listopada 2023 roku
 • termin składania prac: do 30 listopada 2023 roku, do godz. 15:00,
 • ogłoszenie wyników: 5 grudnia 2023 roku, godz. 15:00.

nagrody

Pula nagród wynosi 50 tysięcy złotych łącznie dla obu wystaw. Ponadto autor najlepszej pracy dla danej wystawy, zostanie zaproszony do negocjacji dotyczących realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.

I Nagroda — 15 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji

II Nagroda — 10 tys. zł.

komisja konkursowa

Komisja konkursowa dla stałej wystawy archeologicznej składa się z 8 osób:

 • Iwona Mohl – przewodnicząca,
 • Anna Wandzik – sekretarza,
 • Michał Kołodziejczyk,
 • Anna Rak,
 • Beata Badura,
 • Dorota Podyma,
 • Ewelina Imiołczyk,
 • Jarosław Święcicki.

Komisja konkursowa stałej wystawy etnograficznej składa się z 7 osób:

 • Iwona Mohl – przewodnicząca,
 • Anna Wandzik – sekretarza,
 • Michał Kołodziejczyk,
 • Anna Rak,
 • Anna Grabińska Szczęśniak,
 • Anna Jurczyk,
 • Daria Misiak.

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz materiały do pobrania znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://muzeum.bytom.pl/?p=29629

regulamin

https://muzeum.bytom.pl/wp-content/uploads/2023/10/Regulamin-Konkursu.pdf

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE