Warszawa

termin składania prac

18.05.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Centrum Konserwatorsko-Magazynowego Muzeum Narodowego w Warszawie

organizator: Muzeum Narodowe w Warszawie, Stowarzyszenie Architektów Polskich | inwestor: Muzeum Narodowe w Warszawie

Konkurs jest ograniczony, realizacyjny i jednoetapowy. Zaproponowane rozwiązania powinny bezwzględnie mieścić się w zakładanym budżecie, spełniać zasady ładu przestrzennego poprzez takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzyć będzie harmonijną całość oraz uwzględniać w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, gospodarczo‑społeczne, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

cel

Celem Konkursu na opracowanie koncepcji funkcjonalnoprzestrzennej nowego pawilonu, Centrum Konserwatorsko‑Magazynowego Muzeum Narodowego, na działce przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie, jest, jak czytamy w regulaminie, przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych.
Przedstawione koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod względem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne oraz uwzględniać możliwość wystąpienia odrębnej realizacji (etapowania) inwestycji.

warunki

Konkurs jest ograniczony, realizacyjny i jednoetapowy. Zaproponowane rozwiązania powinny bezwzględnie mieścić się w zakładanym budżecie, spełniać zasady ładu przestrzennego poprzez takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzyć będzie harmonijną całość oraz uwzględniać w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, gospodarczospołeczne, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

Termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 8.03.2022 r.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 10 marca 2022 r., do godziny 14.00
Termin składania prac konkursowych: 18.05.2022 r., do godziny 15.00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.05.2022 r.

UWAGA: Powyższe terminy są orientacyjne.

nagrody

I Nagroda – 150 000 zł brutto
II Nagroda – 110 000 zł brutto
III Nagroda – 50 000 zł brutto
Dwa wyróżnienia – 20 000 zł brutto dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej

sąd konkursowy

 • prof. Ewa Kuryłowicz – Przewodnicząca Sądu Konkursowego, Sędzia konkursowy SARP (Oddział Warszawski SARP)
 • Michał Sikorski – Sędzia referent, Sędzia konkursowy SARP (Oddział Warszawski SARP)
 • prof. Jerzy Bogusławski – członek Rady Muzeum MNW
 • Marek Dunikowski – Sędzia konkursowy SARP (Oddział SARP Kraków)
 • Karol Fiedor – Sędzia konkursowy SARP (Oddział SARP Poznań)
 • dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ – Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
 • Zuzanna Jamrozik – Kierowniczka Działu Administracji i Inwestycji MNW
 • Paweł Kastory – Przewodniczący Rady Muzeum MNW
 • Joanna Kilian – Zastępczyni Dyrektora MNW ds. naukowych
 • prof. Jack Lohman – członek Rady Muzeum MNW
 • Piotr Walkowiak
Zastępcy Sędziów:
 • Michał Brutkowski – Sędzia konkursowy SARP (Oddział Warszawski SARP)
 • Jolanta Hercog – Zastępczyni Dyrektora MNW ds. Komunikacji i Programów Publicznych
Funkcję Sekretarza Konkursu pełni:
 • Marek Szeniawski (Oddział Warszawski SARP)

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://1022.konkurs.sarp.pl/

regulamin

https://1022.konkurs.sarp.pl/regulamin_konkursu/

Obiekt roku 2022 w systemach ALUPROF
Płyty elewacyjne [pictura] z włóknocementu - EQUITONE
BRUK-BET – Ekologiczne nawierzchnie brukowe
TRENDY [2022] - Podłogi, posadzki, wycieraczki systemowe, tarasy – trendy 2022