Gdańsk

termin składania prac

02.12.2022

Konkurs na koncepcję zagospodarowania placu Czerwonych Gitar w Gdańsku

organizator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni | inwestor: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

W ubiegłym roku plac przed słynną kawiarnią „Cristal” we Wrzeszczu, gdzie w 1965 roku zrodził się zespół Czerwone Gitary, otrzymał nazwę na cześć grupy bigbitowych muzyków. Dziś miasto drogą konkursu szuka pomysłu na zagospodarowanie tej przestrzeni jako jednoprzestrzennego publicznego placu z torowiskiem tramwajowym.

W ubiegłym roku plac przed słynną kawiarnią „Cristal” we Wrzeszczu, gdzie w 1965 roku zrodził się zespół Czerwone Gitary, otrzymał nazwę na cześć grupy bigbitowych muzyków. Dziś miasto drogą konkursu szuka pomysłu na zagospodarowanie tej przestrzeni jako jednoprzestrzennego publicznego placu z torowiskiem tramwajowym.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszych studialnych koncepcji architektoniczno-urbanistycznych, które będą stanowić główną wytyczną do opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania
terenu placu Czerwonych Gitar w gdańskim Wrzeszczu.

warunki

Konkurs jest jednoetapowym konkursem studialnym.

Koncepcja obejmować powinna nie tylko zagospodarowanie samego placu, ale także uwzględnienie planowanej dwutorowej trasy tramwajowej. Wytyczne zawarte w regulaminie konkursu podkreślają między innymi konieczność zachowania istniejących drzew, troskę o zachowanie różnorodności biologicznej, stworzenie spójnej stylistycznie małej architektury oraz uwzględnienie zasady projektowania uniwersalnego nadając priorytet ruchowi pieszemu.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda 35 000 zł brutto
 • II Nagroda  25 000 zł brutto
 • III Nagroda 10 000 zł brutto

kalendarium

 • Termin nadsyłania pytań do treści regulaminu: do 21 października 2022 r.
 • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania do treści
  regulaminu: do 31 października 2022 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 2 grudnia 2022 r., do godz. 15:00
 • Ogłoszenie wyników: do 16 grudnia 2022 r.

sąd konkursowy

 • dr Anna Fikus–Wójcik – przedstawicielka Biura Rozwoju Gdańska
 • prof. Lucyna Nyka – przedstawicielka Politechniki Gdańskiej
 • dr hab. Klaudiusz Floss – przedstawiciel Politechniki Śląskiej
 • Beata Dunajewska – przedstawicielka Rady Miasta Gdańska
 • Paulina Borysewicz – przedstawicielka Biura Architekta Miasta
 • Michał Tusk – przedstawiciel Zarządu Transportu Miejskiego
 • Krzysztof Koprowski – przedstawiciel Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny
 • Jakub Szczepański – architekt, twórca Cyfrowego Muzeum Wrzeszcza
 • Paweł Krzemień – koordynator projektów z zakresu rewitalizacji
 • Aldona Remelska – przedstawicielka Organizatora

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://gzdiz.gda.pl/ogloszenia/konkurs-otwarty-studialny-krajowy-architektoniczno-urbanistyczny-na-koncepcje-zagospodarowania-placu-czerwonych-gitar-w-gdansku,a,5774?

regulamin

https://download.cloudgdansk.pl/gzdiz-pl/d/2022094034/regulamin-konkursu.pdf

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE