Jarocin

termin składania prac

21.05.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji terenu Targowiska miejskiego przy ul. Kasztanowej w Jarocinie z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii

organizator: Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie

Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie zaprasza do udziału studialnym, jednoetapowym, otwartym konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji terenu Targowiska miejskiego przy ul. Kasztanowej w Jarocinie z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ze zgłoszonych prac sąd konkursowy wybierze trzy, które otrzymają nagrody pieniężne.

cel

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego, pod względem kompozycyjno-przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym, opracowania w formie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji terenu Targowiska miejskiego przy ul. Kasztanowej w Jarocinie z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Realizacja koncepcji pozwoli na wykorzystanie w przyszłości terenów objętych opracowaniem konkursowym jako miejsce handlu, miejsc parkingowych, produkcji energii z OZE.

warunki

Konkurs ma charakter studialny, jednoetapowy i otwarty. Koncepcja powinna być spójna i przemyślana oraz przewidywać powiązanie terenu z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych i krajobrazowych oraz sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, handlowej i usługowej. Projekt powinien zachować również dotychczasowe funkcje obszaru objętego opracowaniem konkursowym, czyli funkcję handlową i parkingową. Ponadto, koncepcja powinna określić powiązania terenu z otoczeniem i układem komunikacyjnym oraz wskazać zasady i charakter kształtowania przestrzeni. Projekt powinien uwzględniać wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz nasadzenia zieleni. Szczegółowe wytyczne w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Ogłoszenie konkursu: 14.04.2021 r.
 • Składanie pytań: do 30.04.2021 r.
 • Składanie prac konkursowych: 21.05.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 31.05.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 5 000 zł
 • II Nagroda: 3 000 zł
 • III Nagroda: 2 000 zł

sąd konkursowy

 • Przewodniczący: Łukasz Ratajski, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

  Członkowie:
 • Tomasz Ratajczak, Urząd Miejski w Jarocinie
 • Katarzyna Ratajczak, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Krzysztof Bielka, przedstawiciel przedsiębiorców hali targowej przy ul. Kasztanowej 18 w Jarocinie
 • Kamila Patoła, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie organizatora konkursu.

regulamin

https://api-strony.wsparcie-jarjarocin.pl/storage/userfiles/AKTUALNO%C5%9ACI/zuk121618400171.pdf

okno zamknie się za 5

Be a Gamechanger With QuadCore® by Kingspan
Seria Austin – klamki do drzwi wewnątrzlokalowych
Seria Austin – klamki do drzwi wewnątrzlokalowych
IC Project – narzędzie stworzone dla biura architektonicznego
IC Project – narzędzie stworzone dla biura architektonicznego
TRENDY [2022] - Modna łazienka
TRENDY [2022] - Modna łazienka