Wrocław

termin składania prac

15.10.2024

Konkurs na koncepcje rozbudowy i przebudowy III LO we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem nabrzeża Odry

organizator: Gmina Wrocław

Zarząd Inwestycji Miejskich Gminy Wrocław ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i przebudowy Liceum Ogólnokształcącego nr III z zagospodarowaniem działki szkolnej i infrastrukturą techniczną przy ulicy Składowej 5 we Wrocławiu oraz zagospodarowaniem nabrzeża Odry na wysokości terenu szkolnego.

Zarząd Inwestycji Miejskich Gminy Wrocław ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i przebudowy Liceum Ogólnokształcącego nr III z zagospodarowaniem działki szkolnej i infrastrukturą techniczną przy ulicy Składowej 5 we Wrocławiu oraz zagospodarowaniem nabrzeża Odry na wysokości terenu szkolnego.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej architektonicznie, funkcjonalnie i eksploatacyjnie koncepcji rozbudowy i przebudowy LO nr III z zagospodarowaniem działki szkolnej, która swoją formą i treścią będzie odpowiadała warunkom konkursu, będzie uwzględniała charakter i funkcje opisane w programie, a ponadto w sposób atrakcyjny urbanistycznie i architektonicznie wpisze się w otaczający krajobraz, spełni wymogi współczesnej wiedzy technicznej i standardów użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędności budynku oraz aspektów ekonomicznych związanych z realizacją inwestycji i eksploatacją obiektu. W projekcie
konkursowym należy uwzględnić również propozycję zagospodarowania nabrzeża Odry na odcinku przylegającym do działki szkolnej, w tym również możliwość realizacji w przyszłości kładki nad rzeką Odrą.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

Na terenie objętym konkursem znajduje się istniejący budynek III LO połączony z blokiem sportowym, trzy boiska sportowe, zieleń i pawilon mieszczący magazyn kajaków. Konkursowa propozycja powinna obejmować rozbudowę istniejącego budynku dydaktycznego w miejscu budynków bloku sportowego, łącznika oraz przyległego zewnętrznego małego boiska, które zostaną przeznaczone do rozbiórki (z parkingiem podziemnym na minimum 11 miejsc parkingowych); przebudowę pomieszczeń w budynku głównym; zagospodarowanie terenu szkolnego z niezbędną infrastrukturą techniczną i częścią sportową; zagospodarowanie nabrzeża Odry na długości działek szkolnych.

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 50 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia temu zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót, na podstawie opracowanej koncepcji architektonicznej z uwzględnieniem zaleceń sądu konkursowego
 • II Nagroda — 30 000 zł brutto
 • III Nagroda — 20 000 zł brutto

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 10 maja 2024 roku, godz. 15:30

 • Termin składania prac konkursowych: do 15 października 2024 roku, godz. 15:30

 • Rozstrzygnięcie konkursu: niezwłocznie po dokonaniu wyboru nagrodzonych prac

sąd konkursowy

 • Tadeusz Sawa-Borysławski — przewodniczący sądu konkursowego
 • Elżbieta Urbanek
 • Jarosław Delewski
 • Iwona Kuczewska
 • Piotr Surmiak

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://zim-wroc.logintrade.net/zapytania_email,160103,34d2777e78ccf007523e2dd1fcea6b2d.html

regulamin

https://zim-wroc.logintrade.net/zapytania_email,160103,34d2777e78ccf007523e2dd1fcea6b2d.html

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE