Ogólnopolski

termin składania prac

15.03.2023

Konkurs TEORIA fundacji im. Stefana Kuryłowicza 2022/2023

organizator: Fundacja im. Stefana Kuryłowicza

Ruszyła kolejna edycja programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza — Stypendium PRAKTYKA i Konkurs TEORIA, których celem jest wspieranie nowatorsko myślących młodych ludzi, proponujących odważną i odpowiedzialną społecznie architekturę.
Ruszyła kolejna edycja programów Fundacji im. Stefana KuryłowiczaStypendium PRAKTYKA i Konkurs TEORIA, których celem jest wspieranie nowatorsko myślących młodych ludzi, proponujących odważną i odpowiedzialną społecznie architekturę.

cel

Celem Konkursu TEORIA jest — jak podkreślają organizatorzy — wspieranie rozwoju teoretycznych podstaw architektury, szerokiej debaty o architekturze oraz jej wpływie na kulturę i ład architektoniczno-urbanistyczny w przestrzeni publicznej oraz kulturotwórczej roli architektury.

warunki

Przedmiotem konkursu jest wybranie najlepszego, wcześniej nie publikowanego, teoretycznego utworu słownego z dziedziny relacji architektury i kultury. Konkurs jest otwarty, międzynarodowy i trzyetapowy.
 
W pierwszym etapie uczestnicy składają portfolio tekstowe i list motywacyjny. Spośród zgłoszeń jury wybierze dwunastu uczestników, którzy zostaną zaproszeni na dwudniowe „Warsztaty pisania o architekturze” w Kazimierzu Dolnym. Podczas warsztatów przygotują szkic lub kontekst tekstu dotyczącego wybranego zagadnienia w kontekście wybranego miasta.
 
W drugim etapie uczestnicy w dwuosobowych zespołach lub samodzielnie w ciągu dwóch miesięcy przygotują prace konkursowe. Spośród tych prac jury wybierze laureata, laureatkę lub laureatów.
 
W trzecim, ostatnim etapie, zwycięzcy, zwycięzca lub zwyciężczyni przez kolejne dwa miesiące dopracuje tekst, który następnie zostanie opublikowany w językach polskim i angielskim.
Szczegółowe wytyczne dostępne są w regulaminie konkursu.

jury

 • Ewa P. Porębska – przewodnicząca jury
 • Agnieszka Jacobson-Cielecka
 • Grzegorz Piątek
 • Jacek Purchla
 • Bogna Świątkowska
 • Marta A. Urbańska
 • Piotr Sarzyński

prowadzący warsztaty

 • Ewa P. Porębska (mentorka)
 • Grzegorz Piątek (tutor)
 • Łukasz Stępnik (tutor)
 • Ewa Kuryłowicz (wsparcie merytoryczne)

kalendarium

 • zadawanie pytań do 19 lutego 2023 roku
 • nadsyłanie portfolio i listów motywacyjnych  do 15 marca 2023 roku
 • ocena portfolio i listów motywacyjnych 16–28 marca 2023 roku
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji do I etapu Konkursu (warsztatów) 29 marca 2023 roku
 • warsztaty w Kazimierzu Dolnym 22–23 kwietnia 2023 roku
 • nadsyłanie tekstów autorskich do oceny konkursowej II etap do 18 czerwca 2023 roku
 • ogłoszenie laureatów i wyróżnionych – III etap — do 2 lipca 2023 roku
 • wydanie publikacji  do 15 października 2023 roku

nagroda

Laureat konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3 500 zł.

więcej informacji

Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://fundacja-sk.pl/konkurs-teoria/

regulamin

https://fundacja-sk.pl/wp-content/uploads/2019/07/FSK_T_2022_23_Regulamin-Konkursu-TEORIA.pdf

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE