Bolesławiec

termin składania prac

01.10.2021

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie głównej przestrzeni publicznej Gminy Bolesławiec

organizator: Gmina Bolesławiec

Gmina Bolesławiec ogłosiła konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania głównej przestrzeni publicznej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem rynku w Bolesławcu. Konkurs ma charakter jednoetapowy, koncepcyjny i otwarty.

cel

Celem konkursu jest zaprezentowanie różnych możliwości zagospodarowania centrum Bolesławca (powiat wieruszowski, województwo łódzkie), ze szczególnym uwzględnieniem rynku dawnego miasteczka – obecnie gminy wiejskiej. Założeniem konkursu jest poszukiwanie najlepszych oraz najciekawszych propozycji rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych centrum Bolesławca, które przywrócą dawną świetność małego miasteczka, jak również zainicjowanie społecznej dyskusji dot. wizji kształtowania przestrzeni publicznej gminy.

Organizatorem wykonawczym konkursu jest biuro architektoniczne ARCHITEKT Piotr Dankowski. Patronat nad konkursem objęło Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Łodzi oraz Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej.

warunki

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, przez co należy rozumieć rysunkowe oraz tekstowe określenie podstawowych założeń wizji architektonicznych i urbanistycznych, rozwiązań i standardów w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej centrum Bolesławca oraz opracowanie wizualizacji i plansz w formie papierowej oraz elektronicznej zgodnie ze szczegółowymi zapisami regulaminu.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie i wytyczne dot. projektów dostępne są w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 26.07 – 30.09.2021 r.
 • Termin składania pytań dot. regulaminu: 31.08.2021 r.
 • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania: 10.09.2021 r.
 • Warsztaty i spacer badawczy dla uczestników konkursu: 06.08.2021 r. godz. 14:30
 • Termin składania prac: 01.10.2021 r. do godz. 12:00
 • Ogłoszenie wyników: 15.10.2021 r.
 • Wystawa pokonkursowa: 15-30.10.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 10 000 zł
 • II nagroda: 5 000 zł
 • III nagroda: 3 000 zł
 • dwa wyróżnienia: 1 000 zł każde

sąd konkursowy

 • Małgorzata Hanzl, architektka, urbanistka, przedstawicielka Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej – przewodnicząca
 • Dorota Makówka, wójt Gminy Bolesławiec – wiceprzewodnicząca
 • Dariusz Boguszewski, urbanista
 • Maria Dankowska, architektka i urbanistka
 • Gabriel Ferliński, architekt, urbanista, przedstawiciel Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Łodzi
 • Elżbieta Muszyńska, przedstawiciel Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Łodzi – sędzia referent
 • Łukasz Pancewicz, architekt i urbanista
 • Mateusz Piaseczki – sekretarz konkursu (bez prawa głosu)

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

https://cms-v1-files.idcom-jst.pl/sites/1072/cms/szablony/29233/pliki/regulamin_boleslawiec_20210724.pdf

Tydzień z Archicad 25 w Multibim
Biblioteka BIM Wiśniowski - bramy, okna, drzwi, ogrodzenia
Konkurs City & Rest - Wspólna Przestrzeń Miasta