Warszawa

termin składania prac

11.01.2023

V edycja Programu Mentoringowego Politechniki Warszawskiej

organizator: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, SARP Oddział Warszawa

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej zaprasza swoich studentów i studentki do aplikowania do sześciomiesięcznego Programu Mentoringowego. W jego trakcie wybitni absolwenci i absolwentki WAPW podzielą się z uczestnikami swoim doświadczeniem i wiedzą.

cel

Program Mentoringowy organizowany jest przez Biuro Karier Politechniki Warszawskiej wraz z architektami i architektami zrzeszonymi w SARP oddział Warszawa.

Program Mentoringowy ma na celu wsparcie studentów i studentki Politechniki Warszawskiej w rozwoju ich potencjału i kompetencji, a także w świadomym kształtowaniu ścieżki rozwoju zawodowego, dzięki zaangażowaniu mentorów, najczęściej absolwentów Politechniki Warszawskiej. Cel ten realizowany będzie poprzez spotkania mentora i mentee, w których czasie mentor będzie dzielił się swoją wiedzą i dobrymi praktykami. Przebieg spotkań będzie zgodny z realnymi potrzebami oraz celami zawodowymi i rozwojowymi mentee.

Jak czytamy w opisie organizatorów, celem programu jest między innymi zbudowanie międzypokoleniowej relacji na linii studenci — absolwenci, przy wzajemnym poszerzeniu perspektyw. Architektki i architekci (mentorzy) zyskują możliwość podzielenia się wiedzą i doświadczeniem wynikającym z praktyki zawodowej. Studentki i studenci (mentorowani) zdobywają nowe doświadczenia, które będą owocem inspiracji płynących od mentora. Dodatkową wartością dla wszystkich uczestników programu jest rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, takich jak aktywne słuchanie, refleksja, czy zadawanie ważnych, eksplorujących pytań.

„Mentoring to bezcenne ogniwo i konieczne uzupełnienie podstawowych ścieżek edukacji i kariery. Możliwość zbudowania bliskiej, nierzadko wręcz przyjacielskiej relacji z doświadczonymi życiowo i zawodowo mentorami to niepowtarzalna okazja, aby spojrzeć na siebie samego z perspektywy, dostrzec właściwy kierunek, sens i nabrać odwagi do przekraczania własnych granic” — czytamy na FB stronie wydarzenie.

warunki

Udział w Programie Mentoringowym dotyczy studentek i studentów Politechniki Warszawskiej, od 3 roku studiów do 12 miesięcy po ich ukończeniu, a także doktorantów.

Warto pamiętać o dobrym przemyśleniu i wyboru mentora, można aplikować do kilku mentorów, ale powielanie tej samej aplikacji do wielu, blokuje szanse innym uczestnikom na dotarcie do właściwej osoby.

Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić formularz aplikacyjny, dostępny tutaj [link] i odpowiedzieć na pytania dotyczące między innymi wyboru mentora i uzasadnienia, dlaczego powinien podjąć z tobą współpracę. Kolejność zgłoszeń ma znaczenie!

W ramach Programu Mentoringowego przewidziana jest organizacja:

 • warsztatu wdrożeniowego dla mentorów i mentees, związanego z umiejętnościami coachingowo-mentorskimi,
 • minimum 5 spotkań mentora z mentee w miejscu dogodnym dla obu stron (lub online), w okresie marzec- wrzesień 2023,
 • sesji coachingowych oraz superwizji dla mentorów (w zależności od potrzeb),
 • spotkania podsumowującego (październik 2023).

Dla mentorów oraz zakwalifikowanych do programu mentees istnieje bezpłatna możliwość skorzystania z badania stylu myślenia i działania FRIS, w przypadku mentees warunkiem skorzystania z badania jest przystąpienie do projektu „projektor kariery”.

Jeśli będzie taka możliwość, program zostanie urozmaicony o Job Shadowing. Będzie on realizowany w firmie mentora. Jego celem będzie przedstawienie „dnia z życia” na danym stanowisku.

Zarówno mentor, jak i mentee nie wnoszą żadnych opłat i nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

mentorzy

Do udziału w programie w roli mentorek i mentorów zaproszono:

 • Dorotę Sibińską z xystudio,
 • Szymona Wojciechowskiego z APA Wojciechowski Architekci,
 • Szczepana Wrońskiego z WXCA,
 • Marlenę Happach, naczelną architektkaę m.st. Warszawy,
 • Ewa P. Porębską, redaktorkę naczelną miesięcznika „Architektura-murator”.

kalendarium

 • termin przyjmowania zgłoszeń — do 11 stycznia 2023 roku,
 • wybór uczestników — do końca 2023 roku zostanie wybranych pięć duetów mentorskich,
 • realizacja programu — program będzie realizowany przez Biuro Karier Politechniki Warszawskiej w okresie marzec – październik 2023 (z dobrowolnym udziałem uczestników w okresie lipiec – sierpień 2023).

więcej informacji

Więcej informacji, szczegółowe wytyczne oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie programu.

warunki

https://www.bk.pw.edu.pl/nowosc-program-mentoringowy#

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE