Ogólnopolski

termin składania prac

01.01.1970

Jednoetapowy realizacyjny Konkurs architektoniczny na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej odpowiednio 120, 150, 180 metrów kwadratowych

organizator: Główny Urząd Nadzoru Budownictwa | inwestor: Główny Urząd Nadzoru Budownictwa

Celem konkursu jest stworzenie projektów koncepcyjnych domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej odpowiednio 120, 150, 180 metrów kwadratowych. Celem Konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest promocja i upowszechnianie dobrych rozwiązań architektonicznych w zakresie budownictwa jednorodzinnego.

Cel

Celem konkursu jest stworzenie projektów koncepcyjnych domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej odpowiednio 120, 150, 180 metrów kwadratowych. Celem Konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest promocja i upowszechnianie dobrych rozwiązań architektonicznych w zakresie budownictwa jednorodzinnego.

Warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. w którym Nagrodą w każdej z części konkursu jest między innymi zaproszenie Uczestnika konkursu, będącego autorem pracy konkursowej, do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Konkurs został podzielony na 12 części

 • część 1: Dom mieszkalny jednorodzinny parterowy zaprojektowany w technologii szkieletowej, o powierzchni użytkowej 120 m2,
 • część 2: Dom mieszkalny jednorodzinny parterowy zaprojektowany w technologii tradycyjnej, o powierzchni użytkowej 120 m2,
 • część 3: Dom mieszkalny jednorodzinny na wąską działkę, o powierzchni użytkowej 120 m2,
 • część 4: Dom mieszkalny jednorodzinny z poddaszem użytkowym zaprojektowany w technologii tradycyjnej, niskoenergetyczny, o powierzchni użytkowej 120 m2,
 • część 5: Dom mieszkalny jednorodzinny z poddaszem użytkowym zaprojektowany na warunki gruntowe trudne oraz dla lokalizacji innej niż przyjęta w podstawowych założeniach do projektowania, o powierzchni 120 m2,
 • część 6: Dom mieszkalny jednorodzinny parterowy zaprojektowany w technologii szkieletowej, o powierzchni użytkowej 150 m2,
 • część 7: Dom mieszkalny jednorodzinny parterowy zaprojektowany w technologii tradycyjnej, o powierzchni użytkowej 150 m2,
 • część 8: Dom mieszkalny jednorodzinny na wąską działkę, o powierzchni 150 m2,
 • część 9: Dom mieszkalny jednorodzinny z poddaszem użytkowym zaprojektowany w technologii tradycyjnej, niskoenergetyczny, o powierzchni użytkowej 150 m2,
 • część 10: Dom mieszkalny jednorodzinny z poddaszem użytkowym zaprojektowany na warunki gruntowe trudne oraz dla lokalizacji innej niż przyjęta w podstawowych założeniach do projektowania, o powierzchni 150 m2,
 • część 11: Dom mieszkalny jednorodzinny parterowy na dużą działkę, o powierzchni użytkowej 180 m2,
 • część 12: Dom mieszkalny jednorodzinny z poddaszem użytkowym zaprojektowany w technologii tradycyjnej, niskoenergetyczny, o powierzchni użytkowej 180 m2

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

 1. Atrakcyjności proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania pozwalających na łatwą adaptację budynku do lokalnych uwarunkowań przestrzennych i potrzeb inwestora.
 2. Maksymalnego wykorzystania powierzchni użytkowej, tj. m.in. ograniczenie powierzchni komunikacji, itp.
 3. Uniwersalności rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych (technologicznych), w tym proekologicznych oraz spełniających wymagania energoefektywności, a zarazem promujących ekonomiczne budownictwo.

Do konkursu mogą zgłaszać się projektanci lub zespoły projektowe. W przypadku zespołów przynajmniej jedna osoba powinna posiadać uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

  Nagrody

  Organizator konkursu przewiduje 24 Nagrody pieniężne, w tym po 2 Nagrody pieniężne w ramach każdej z części konkursu, w wysokości:

  • część 1 – 10 000 zł brutto każda,
  • część 2 – 10 000 zł brutto każda,
  • część 3 – 10 000 zł brutto każda,
  • część 4 – 10 000 zł brutto każda,
  • część 5 – 10 000 zł brutto każda,
  • część 6 – 11 000 zł brutto każda,
  • część 7 – 11 000 zł brutto każda,
  • część 8 – 11 000 zł brutto każda,
  • część 9 – 11 000 zł brutto każda,
  • część 10 – 11 000 zł brutto każda,
  • część 11 – 12 000 zł brutto każda,
  • część 12 – 12 000 zł brutto każda.

  Organizator przewiduje również 12 Nagród w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej, w tym po 1 Nagrodzie w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej w ramach każdej z części konkursu.

  Kalendarium

  Zgłoszenia konkursowe należy składać poprzez Platformę Komunikacji Elektronicznej do 31 lipca 2023 r. Na platformie dostępne są szczegółowe wytyczne, regulamin konkursu i inne dokumenty. Poprzez platformę można także zgłaszać wszelkie pytania związane z konkursem.

  Jury

  • Sylwia Melon-Szypulska – Przewodnicząca Sądu Konkursowego,
  • Katarzyna Gustaw – Sędzia referent,
  • Waldemar Bastkowski – członek Sądu Konkursowego,
  • Krzysztof Czebreszuk – członek Sądu Konkursowego,
  • Teresa Mosak-Rurka – członek Sądu Konkursowego,
  • Marcin Szczyglewski – członek Sądu Konkursowego.


  Sekretarzami konkursu są Adrianna Sulej i Edyta Warowna.

  Więcej informacji na stronie organizatora konkursu

  warunki

  https://gunb.ezamawiajacy.pl/pn/gunb/demand/notice/public/99067/details

  regulamin

  https://gunb.ezamawiajacy.pl/pn/gunb/demand/notice/public/99067/details

  Guardian Sun®
  Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
  Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
  INSPIRACJE