I Nagroda — GAB Piotr Grabowski Architekt

Wyniki konkursu na projekt budynku z bosmanatem w Porcie Czerniakowskim w Warszawie

I Nagroda
30 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej

autorzy
GAB Piotr Grabowski Architekt

zespół projektowy
Katarzyna Osipowicz-Grabowska (autorka), Piotr Grabowski (autor), Maria Majewska (współpraca autorska)


opinia jury
Nagrodę przyznaje się w szczególności za czytelny układ przestrzenny budynku, który niski, pokryty zielonym dachem, w południowej części terenu ukryty jest w widokach od trasy komunikacyjnej, a w części północnej stanowi akcent wysokościowy identyfikujący miejsce lokalizacji portu. Taka koncepcja ukształtowania zabudowy umożliwia zarówno zachowanie istniejącej wartości otwartego krajobrazu doliny Wisły w tym rejonie miasta, jak i wprowadza nową wartość architektonicznej dominanty, o gabarytach stosownych do nadrzędnej roli krajobrazu przyrodniczego, eksponującej szczególną rolę terenu Portu Czerniakowskiego w ciągu bulwarów nadwiślańskich. Lokalizacja wejścia do budynku i strefy portu od strony północnej tworzy pozytywne relacje pomiędzy przestrzenią płyty desantu i bulwarem nadwiślańskim oraz wejściem na Cypel Czerniakowski. Za wartość koncepcji uznaje się także dyspozycję funkcjonalno-przestrzenną obiektu umożliwiającą zarówno wydzielenie strefy dostępnej dla wszystkich, jak i integrację funkcji ogólnomiejskiej ze specyficzną funkcją strefy przeznaczonej na potrzeby środowiska wodniackiego. Rozwiązanie architektury wyższej części budynku potraktowano zbyt schematycznie.
Wartością pracy jest silny nacisk na rozwiązania proekologiczne.

zalecenia i uwagi
Szczególna ekspozycja przestrzenna wyższej części budynku w szerokim kontekście krajobrazu doliny Wisły w mieście powinna być stosownie odzwierciedlona w szczególnie starannym rozwiązaniu elewacji, doborze materiałów i oświetleniu budynku. W zagospodarowaniu terenu należy przewidzieć w strefie projektowanego parkingu odpowiednią liczbę miejsc parkingowych, w tym dla miejsc osób niepełnosprawnych. Przedstawiona w koncepcji zmiana ukształtowania skarpy nad wodą w rejonie bosmanatu powinna być rozważona w dalszych całościowych planach podnoszenia atrakcyjności funkcjonalnej i przestrzennej Portu Czerniakowskiego. W zagospodarowaniu terenu należy rozważyć zmianę lokalizacji strefy integracji i wiaty na łodzie oraz zapewnić komunikacje kołowa z Płytą Desantu.

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE