Wyszukiwana fraza musi zawierać minimum 4 znaki

II Nagroda (ex aequo) — Lobo-pracownia architektoniczna Michał Kościelny, Martyna Kotulek, Zuzanna Wojciech, Aleksandra Targiel, Jakub Jopek

Konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Przesiadkowego w Bielsku-Białej

II Nagroda (ex aequo)
47 500 zł

autorzy
Lobo-pracownia architektoniczna Michał Kościelny, Martyna Kotulek, Zuzanna Wojciech, Aleksandra Targiel, Jakub Jopek

zespół projektowy: Martyna Kotulek, Zuzanna Wojciech, Aleksandra Targiel, Jakub Jopek, Michał Kościelny


opinia jury

Nagrodę przyznano za: śmiałe i konsekwentne kształtowanie wyrazu architektonicznego układu kładek pieszo-rowerowych i zadaszeń identyfikujących elementy składowe centrum przesiadkowego oraz spajających wizualnie dwie części miasta rozdzielone terenami kolejowymi; za wskazanie kierunku zmian układu komunikacji kołowej, zmierzających do uspokojenia ruchu w ciągu ulic Warszawska, 3 Maja i utworzenia atrakcyjnej formy miejskiej alei; za przedstawienie nowych możliwości funkcjonalnych dla terenów kolejowych po dawnym dworcu towarowym, kształtujących właściwy, śródmiejski charakter tego obszaru.

Ocenę pracy obniżają wątpliwości, które budzą szczegółowe rozwiązania projektowe, np. propozycja lokalizacji funkcji mieszkaniowej czy obsługa komunikacyjna parkingów wielopoziomowych w południowej części terenu.

Głos został już oddany

Velux ArchiTips