II Nagroda — JAZ+ARCHITEKCI

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulic Złotej i Zgoda w Warszawie

II Nagroda

40 000 PLN

autorzy

JAZ+ARCHITEKCI


opinia jury

Jury doceniło propozycję wprowadzenia osi wodnej w ul. Złotej. Rozwiązanie to podkreśliło rangę osi Pałacu Kultury i Nauki w kompozycji przestrzeni. Zastosowane rozwiązania dobrze nawiązują do śródmiejskiego, wielofunkcyjnego i gwarnego charakteru terenu. Sąd konkursowy docenił wyraźny podział na cztery główne przestrzenie publiczne o zróżnicowanych funkcjach i charakterze oraz podkreślenie indywidualnych cech tych przestrzeni, między innymi wprowadzenie ogrodu różanego otwierającego widok na elewację Domu pod Orłami, zaproponowanie funkcji targowej na placu na zakończeniu ul. Zgoda oraz wytworzenie kameralnego wnętrza amfiteatru wśród zieleni na Placu Młynarskiego. Autorzy dopracowali również przestrzenie niepierwszoplanowe, takie jak pasaże, nadając im indywidualny charakter i proponując rozwiązania w zakresie oświetlenia. Poprawnie rozwiązany został również odcinek ulicy Zgoda od tzw. placu Pięciu Rogów do ul. Złotej z dużą ilością zieleni niskiej i wysokiej oraz właściwą lokalizacją funkcji. Ciekawym jest pomysł adaptacji na magazyny Muzeum Sztuki Nowoczesnej przestrzeni po przejeździe na osi ul. Złotej po zachodniej stronie ul. Marszałkowskiej.

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
INSPIRACJE