III Nagroda (ex aequo) — Tomasz Kałuc, Karol Zydor

Wyniki konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego „Promenady Nadmorskiej” w Ustce

III Nagroda (ex aequo)
10 000 zł

autorzy
Tomasz Kałuc, Karol Zydor

opinia jury

III Nagrodę równorzędną przyznano za oryginalne i twórcze decyzje urbanistyczne dotyczące dyspozycji przestrzenno-programowej centralnej części promenady. Praca w szczególny sposób przekształca i hierarchizuje główną funkcję promenady, czyli ruch pieszy, tworząc dodatkową interesującą formę rekreacji jaką jest amfiteatr, umożliwiający wnikliwą obserwację wartości bezcennej jaką jest horyzont morski.


fragment opisu autorskiego

Promenada nadmorska w Ustce jest rozumiana jako kluczowe miejsce funkcjonowania miasta pod wieloma względami. Jest i będzie celem wizyt mieszkańców miasta, turystów, oraz kuracjuszy. Jest również ważnym łącznikiem pomiędzy miastem a naturą – wydmy, plaża, morze. Całość założenia jest ukierunkowana w stronę morza, oraz istniejącej zabytkowej latarni morskiej, które wyznaczają kierunki decyzji projektowych.

Głównymi wyzwaniami przedstawionej koncepcji są:

  • stworzenie koncepcji opartej na zrównoważonym rozwoju, z myślą o przyszłościowych rozwiązaniach sprzyjających środowisku naturalnemu, ekologii, oraz ochrony planety i emisji CO2,
  • wizja powiększenia i ulepszenia jakości terenów zielonych,
  • zaproponowanie innowacyjnych i atrakcyjnych rozwiązań z myślą o różnych profilach użytkowników,
  • poprawienie jakości funkcji i usług, oraz sprawnej komunikacji zarówno kołowej jak i pieszej.

Przedstawiona koncepcja opiera się na istniejących osiach miejskich w celu zachowania spójności z istniejąca tkanką miejska, oraz ułatwienia połączeń komunikacyjnych. Kluczowym elementem koncepcji jest trasa promenady i jej funkcjonalność, która niezakłócenie
przebiega ponad wydmami, jest dostępna dla wszystkich i daje poczucie izolacji od okolicznych funkcji, które nie powinny się narzucać, lub stać na drodze, a być wyborem, lub dodatkową atrakcją dla użytkowników.

Budynki zostały zaprojektowane w sposób spójny, tak aby w pełni integrowały sie z istniejącą naturą, kształtem terenu, molem, oraz istniejącą tkanką miejską. Zaproponowana skala obiektów wpisuje się w proporcje okolicznej zabudowy istniejącej i nie próbuje z nią konkurować, lecz tworzyć nową jakość otoczenia i inspirować przyszłe inwestycje okolicznych terenów. Zakłada się regenerację istniejącego parku poprzez jego powiększenie i likwidację istniejących budowli.

Wprowadzenie nowych roślinności typu wysokie trawy, łąki kwietne, co spowoduje wzrost obecności pożytecznych owadów, ptaków, uatrakcyjni wizualnie park jak i również umocni istniejące trasy piesze, oraz odseparuje miejsca wypoczynku i rekreacji od tras ruchu rowerowego, lub innych dostępnych sprzętów ruchu aktywnego.

Głos został już oddany

Obiekt roku 2022 w systemach ALUPROF
Stal COR-TEN®. Naturalne piękno
Okna, drzwi – trendy 2022