Wyróżnienie (ex aequo), kategoria projektowa — Agnieszka Barańska

Wyniki konkursu IV edycji konkursu Nagroda NIAiU – „Przestrzeń wspólna jest wartością”

Wyróżnienie (ex aequo)

kategoria: dyplomowa praca projektowa

5 000 zł

autorka
Agnieszka Barańska

tytuł

„Liniowe nieużytki miejskie jako szansa na rozwój ogólnomiejskich systemów przestrzeni publicznych. Projekt parku linearnego wzdłuż rezerw terenowych Trasy Tysiaclecia w Warszawie”

uczelnia
Politechnika Warszawska, Wydział Architektury

promotor

dr Artur Jerzy Filip


opinia jury

Projekt wyróżniono za identyfikację problemu odtwarzania ciągłości struktur urbanistycznych miasta poprzez wskazanie na przykładzie Warszawy różnorodnych sposobów zagospodarowania jej liniowych nieużytków, będących obecnie miejscami przestrzennej niespójności i obszarami dezintegracji społecznej. Wrażliwa obserwacja potencjału funkcjonalnego nieużytków jest podstawą decyzji projektowych wskazujących możliwość i sposoby ich zagospodarowania jako terenów uzupełnień funkcjonalnych — zarówno w skali zabudowy sąsiadującej, jak i szerzej w skali dzielnicy lub miasta.
Propozycje projektowe służą integracji przestrzennej obszarów obecnie dzielonych nieużytkami, w konsekwencji prowadząc do uzyskania ciągłości tkanki urbanistycznej, a zaproponowane funkcje dodatkowo nadają im charakter przestrzeni publicznych służących socjalizacji mieszkańców.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE