PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Visbud - Projekt kompozytowe wzmocnienia konstrukcji betonowych i murowych

15 grudnia '23

System FRCM marki Ruregold – kompozytowe wzmocnienia konstrukcji betonowych i murowych

Wzmocnienie strukturalne FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix) to połączenie siatki z włókien o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i matrycy nieorganicznej, które zastępuje tradycyjne systemy FRP wykorzystujące żywice epoksydowe.

Firma Ruregold jako pierwsza wprowadziła innowacje w zakresie wzmocnień strukturalnych opatentowując różne systemy wzmacniania FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix). Każdy został odpowiednio opracowany, aby spełniać wymagania w zakresie wzmocnienia istniejących konstrukcji z betonu zbrojonego, konstrukcji murowych oraz murowanych ścian wypełniających poddawanych wstrząsom sejsmicznym (ewentualnie parasejsmicznym, np. wstrząsów na obszarach eksploatacji górniczych).

Nagrody Renowator 2020 oraz 2022 za wysoki stopień przydatności do prac renowacyjnych

Nagrody Renowator 2020 oraz 2022 za wysoki stopień przydatności do prac renowacyjnych

© VISBUD-PROJEKT

W systemach wzmacniania Ruregold stosowane są dwa rodzaje włókien – PBO oraz węglowe. Oba wymienione materiały charakteryzują się wysoką wytrzymałością na zerwanie oraz skutecznie przejmują naprężenia wywołane obciążeniem. Włókno PBO, w porównaniu z włóknem węglowym, charakteryzuje się wyższą o 20% wytrzymałością na rozciąganie oraz wyższym o 15% modułem sprężystości.
Matryce nieorganiczne, różne dla każdego systemu wzmacniania, skuteczne przylegają zarówno do włókien strukturalnych siatki jak i do materiału, z którego wykonane jest podłoże, zapewniając wysoką niezawodność wzmocnienia strukturalnego.

Wzmocnienia kompozytowe marki Ruregold wykorzystują włókna strukturalne o różnym układzie włókien (dwukierunkowym i jednokierunkowym). Pozwala to zapewnić maksymalną wszechstronność stosowania w różnych sytuacjach obciążenia: ściskanie połączone ze zginaniem słupów, ścinanie płyt, zginanie belek i stropów, zmienność kierunków oddziaływań sejsmicznych.

Wzmocnienie żelbetowej konstrukcji wieży technicznej

Wzmocnienie żelbetowej konstrukcji wieży technicznej

© VISBUD-PROJEKT

Jakie problemy rozwiązują

Zastosowanie matrycy nieorganicznej w celu aplikacji wzmocnienia strukturalnego zapewnia przezwyciężenie wszystkich ograniczeń wynikających z bezpieczeństwa, niezawodności oraz trwałości parametrów mechanicznych systemów FRP, ponieważ matryca ta jest bardziej kompatybilna z podłożem.

Systemy wzmacniania FRCM zapewniają:

 • możliwość stosowania na podłożach wilgotnych – spoiwo typu hydraulicznego nie obawia się obecności wilgoci;

 • odporność ogniowa – matryca w bezpośrednim kontakcie z ogniem wykazuje reakcję podobną do tej charakteryzującej podłoże – jest niepalna, ma niską emisję dymu i nie uwalnia rozżarzonych drobin;

 • dobra odporność na wysokie temperatury – spoiwa nieorganiczne posiadają niezmienne właściwości mechaniczne oraz przyczepność do podłoża w temperaturach aż do +550°C;

 • wysoka odporność na cykle zamrażania i odmrażania;

 • przepuszczalność pary wodnej – system jest paroprzepuszczalny (patrz certyfikat nr 1204-2012 zgodnie z UnI en 1015-19 wystawiony przez Instytut Badań i Testów M. Masini). Zapobiega to zjawisku kondensacji pary wodnej;

 • nietoksyczność – matryca nie jest produktem szkodliwym dla zdrowia użytkowników, ani dla środowiska; może być aplikowana bez stosowania specjalnej ochrony oraz usuwana bez zachowania szczególnych środków ostrożności;

 • prostota przygotowania i aplikacji – zaprawa (matryca) jest fabrycznie przygotowana; należy ją jedynie wymieszać z wodą, a jej aplikacja nie wymaga zaangażowania wyspecjalizowanych zespołów;

 • wysoka niezawodność systemu wzmacniania także, po osiągnięciu obciążenia niszczącego – „ciągliwość” produktów składających się na system zapobiega gwałtownemu oderwaniu się wzmocnienia od podłoża;

 • trwałość również przy wysokiej wilgotności otoczenia – nie występuje zjawisko pogorszenia przyczepności matrycy do podłoża;

 • obrabialność w szerokim zakresie temperatury – w przedziale od +5°C do +35°C nie występują istotne różnice w urabialności i czasie wiązania matrycy;

 • odwracalność systemu – mechanizm przyczepności matrycy nieorganicznej umożliwia ewentualne usunięcie wzmocnienia, bez szkody dla konstrukcji.

 • szybkość aplikacji – nakładanie produktu „warstwa na warstwie”

Wzmocnienie belek nośnych wiaduktu kolejowego

Wzmocnienie belek nośnych wiaduktu kolejowego

© VISBUD-PROJEKT

Dlaczego stosuje się wzmocnienia strukturalne?

Podczas eksploatacji budynku może zdarzyć się, że nośność konstrukcji, w porównaniu z przyjętą w projekcie, nie jest już wystarczająca.
Możliwe przyczyny:

 • degradacja materiałów, z których wykonane są elementy konstrukcji, co może powodować lokalne zmniejszenia nośności, jak i pogorszenie wytrzymałości całej konstrukcji,

 • zmiana przeznaczenia użytkowania obiektu skutkująca nadmiernym obciążeniem elementów nośnych konstrukcji,

 • zdarzenia losowe, jak np. osiadanie fundamentów, mocne uderzenia, pożary, trzęsienia ziemi. Ich wpływ może spowodować w konstrukcji lokalne lub rozległe szkody.

 • O ile nadmierne obciążenie statyczne stwarza problemy dla pojedynczych elementów konstrukcji poddanych bezpośrednio obciążeniu, o tyle obciążenia dynamiczne, jak np. trzęsienie ziemi, wstrząsy górnicze, wystawiają na ciężką próbę również połączenia elementów konstrukcyjnych, jak na przykład węzły belka/słup w konstrukcjach żelbetowych, połączenia między murami a stropami płaskimi lub sklepieniami w konstrukcjach murowych.

Renowacja Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu

Renowacja Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu

© VISBUD-PROJEKT

Visbud-Projekt Sp. z o.o. to firma, która dostarcza nowoczesne technologie i materiały dla budownictwa, wspierając kompleksowo architektów oraz wykonawców w realizowanych przez nich projektach.
W swojej ofercie posiada produkty najwyższej jakości światowych producentów takich jak: Monolith, Ruregold oraz Forta Corporation. Materiały te tworzą kompleksowe systemy technologiczne, proponując innowacyjne rozwiązania dla nowych budów, jak i prac renowacyjnych.

Visbud-Projekt Sp. z o.o. to wyłączny dystrybutor marki Ruregold na terenie Polski. Firma zapewnia również gruntowne wsparcie dla inżynierów, projektantów, aby mogli z zaufaniem projektować i stosować systemy wzmocnień strukturalnych Ruregold.

Więcej informacji na stronie firmy VISBUD-PROJEKT w portalu A&B.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE