Korytko polimorbetonowe V150-kl.D400

29 kwietnia '19

Korytko odwadniające, polimorbetonowe

Dostępne w trzech wersjach:

  • wymiary zewnętrzne: 1000×200×170 mm, 1000×200×250 mm, 1000×200×350mm
  • wymiary wewnętrzne: 150×125mm, 150×205mm, 150×305mm

Klasa obciążenia: D400 jezdnie, pobocza oraz parkingi (włączając ciągi dla pieszych), dla wszelkiego rodzaju pojazdów drogowych
Opis kanału: polimerobetonowy (kruszywo i mączka kwarcowa, żywica poliestrowa), krawędzie z kątownika stalowego 25mm, bez spadku wewnętrznego
Pokrywa: 2×0,5m żeliwo szare
Mocowanie: 2×przyspawany płaskownik + śruba M10

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE