shopping-cart 0,00 zł

swobodnie na temat

Newsboard A&B — patronaty

newsboard

 

MBA Kraków 2019

mba2019.sarp.krakow.pl/pl

Miasto Kraków oraz krakowski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w Międzynarodowym Biennale Architektury w Krakowie, którego najbliższa edycja (MBA Kraków 2019) odbędzie się w dniach 8–9 października br. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Biennale Architektury w Krakowie jest imprezą cykliczną, odbywającą się od roku 1985. Tytuł tegorocznej edycji brzmi: „Połączenia — miasto i rzeka”. W ramach MBA Kraków 2019 zaplanowano trzy konkursy: konkurs architektoniczno-urbanistyczny (A), konkurs seminarium (B) oraz konkurs multimedialny (C). Łączna pula nagród wynosi 140 tysięcy zł. Do udziału w konkursach zaproszeni są wszyscy profesjonaliści — przedstawiciele takich dziedzin, jak architektura, urbanistyka, fotografia, sztuka filmowa, historia, historia sztuki, dziedzictwo kulturowe, studia miejskie, socjologia, antropologia, komunikacja, a także turystyka, przyroda czy geografia. Pytania dotyczące kwestii organizacyjnych należy kierować do komisarzy poszczególnych konkursów: mba-competition@sarp.krakow.pl (A), mba-seminar@sarp.krakow.pl (B) i mba-multi@sarp.krakow.pl (C). Termin składania prac: 4 września br.


Backstage. Fernando Menis

www.ma.wroc.pl

Muzeum Architektury we Wrocławiu zaprasza na wystawę pt. „Backstage. Fernando Menis” (do 7 IV). Wystawa jest obszerną retrospektywą ukazującą metody projektowe pracowni Menisa, z uwzględnieniem eksperymentów i innowacyjnych działań w dziedzinie architektury i urbanistyki. Prezentując różne modele i studia nad materiałami, ekspozycja skupia się na wyborze projektów, które są w trakcie realizacji lub zostały ukończone w ciągu ostatnich piętnastu lat, a także na projektach badawczych nowych materiałów, technik i systemów.


Archipelag CIAM. Listy Heleny Syrkus

niaiu.pl

W marcu br. nakładem Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki ukaże się publikacja pt. „Archipelag CIAM. Listy Heleny Syrkus” (pod red. Aleksandry Kędziorek, Katarzyny Uchowicz i Mai Wirkus), inaugurująca nową serię wydawniczą „Źródła” NIAiU. Zawiera ona wybór korespondencji Heleny Syrkus z jej bliskimi przyjaciółmi i kluczowymi postaciami międzynarodowego środowiska architektonicznego — związanymi z Bauhausem Walterem i Ise Gropiusami, holenderskim urbanistą Cornelisem van Eesterenem i jego żoną Friedą Fluck czy generalnym sekretarzem CIAM Sigfriedem Giedionem. Książka zawiera listy w kilku językach — oryginały w języku polskim, niemieckim, francuskim i angielskim oraz opracowane edytorsko i krytycznie przekłady na język polski i angielski.


Bauhaus 1919–2019. Past. Present. Future

www.100bauhaus.pb.edu.pl

Fundacja na rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej zaprasza do udziału w Między­narodowej Konferencji Naukowej pt. „Bauhaus 1919–2019. Past. Present. Future” (14–15 V, Politechnika Białostocka). Zakres tematyczny konferencji obejmuje takie zagadnienia, jak oddziaływanie idei Bauhausu na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej oraz Skandynawii, wpływ Bauhausu w kontekście społecznej powinności architektury, wzornictwa i sztuki czy też idea Bauhausu w erze ponowoczesnej oraz wpływ Bauhausu w sferze edukacji. Jako prelegenci wystąpią: Winfried Brenne (Niemcy), prof. Bohdan Cherkes (Ukraina), Zvi Hecker (Niemcy), prof. Georgy V. Esaulov (Rosja), prof. Konrad Kucza-Kuczyński, dr Romuald Loegler oraz prof. Vladimir Šlapeta (Czechy).


Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów

www.wiez.pl

W lutym br. nakładem Wydawnictwa Więź ukazała się książka Jakuba Turbasy pt. „Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów”. Współczesna architektura sakralna często budzi niechęć, poczucie rozczarowania, a co najmniej dystans. Jedynie świątynie powstałe w odległej przeszłości uznawane są za artystycznie doskonałe, dostojne i sprzyjające modlitwie. Jakub Turbasa w swojej książce pokazuje, że także wśród budowli sakralnych zrealizowanych w ostatnich dekadach nie brakuje dzieł wybitnych i w swej wymowie głębokich. Opisując kościoły, klasztory i kaplice zaprojektowane przez architektów tej miary, co Peter Zumthor, John Pawson, Mario Botta czy Stanisław Niemczyk, autor dba o jasność i przystępność wywodu, a jednocześnie o podbudowanie go rzetelną analizą. Studia w dziedzinie architektury, doświadczenie projektowe oraz osobiste odwiedziny w opisywanych świątyniach pozwalają Turbasie odczytać symboliczne znaczenie zastosowanych w nich rozwiązań, odkryć ich odwołania do dziedzictwa minionych epok, przede wszystkim do sztuki wczesnochrześcijańskiej, a także przybliżyć motywacje towarzyszące projektantom. Zebrane w książce fotografie przekonują, że piękno nie jest w przypadku omawianych tu kościołów słowem na wyrost.


Spotkanie z Mistrzem

www.sarp.krakow.pl

Krakowski oddział SARP zaprasza do udziału w wykładach z cyklu „Spotkanie z Mistrzem”, których bohaterami będą Alberto Veiga (12 III, godz. 18) z barcelońskiej pracowni Barozzi Veiga oraz Szczepan Wroński i Marta Sękulska-Wrońska z warszawskiej pracowni WXCA (11 IV, godz. 18). Spotkania odbędą się w Galerii Architektury SARP (pl. Szczepański 6, Kraków).


Letnia Szkoła Architektury WA PK

www.cracowsummerarchitecture.pk.edu.pl

Wydział Architektury Politechniki Krakow­skiej zaprasza do udziału w zajęciach Międzynarodowej Letniej Szkoły Architektury, które odbędą się w dniach 15–24 lipca 2019 roku pod hasłem „Architektura jako doświadczanie przestrzeni”. Tematem projektów będzie pawilon sztuki zlokalizowany na terenie krakowskiego Starego Miasta, na placu Świętego Ducha. Termin zgłoszeń upływa 31 marca br.


Design that Educates Awards 2019

designeducates.com

Design that Educates Awards (DtEA) skupia się na edukacyjnym potencjale dizajnu i architektury. Głównym tematem konkursu jest ich zdolność do komunikowania wdrożonych rozwiązań i funkcji. Ta nowa warstwa informacyjna dizajnu i architektury stanowi ważną, choć nie w pełni zbadaną możliwość dialogu między użytkownikiem a projektantem. Każdego roku międzynarodowy zespół sędziów wybiera najlepsze tego przykłady. Celem konkursu jest rozpoznanie, prezentacja i międzynarodowa promocja najlepszych pomysłów i realizacji, które edukują. Podczas pierwszego etapu obrad jury spośród wszystkich zgłoszeń wyłoni finalistów; w drugim spośród finalistów wybrani zostaną laureaci nagród w każdej kategorii. Dodatkowo przedstawiciele firmy Solarlux GmbH (strategicznego partnera nagród) wyłonią z puli finalistów laureatów nagrody „Solarlux Choice”. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w kampusie Solarlux w niemieckim mieście Melle w dniach 28–29 marca br. Ogłoszenie wyników: 1 marca br. Nagrody: 1500 dolarów w każdej z trzech kategorii (architectural design, product design, universal design) oraz dodatkowa nagroda studencka w wysokości 500 dolarów.


Stypendium Twórcze im. prof. Bohdana Lisowskiego

www.sarp.krakow.pl

Krakowski oddział SARP zaprasza studentów Wydziałów Architektury krakowskich uczelni do IX edycji programu „Stypendium Twórcze SARP oddz. Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego”. Stypendium przyznawane jest szczególnie uzdolnionym studentom, którzy ukończyli pomyślnie trzeci rok studiów, uzyskali licencjat oraz rozpoczynają studia magisterskie (studia II stopnia). Ma ono umożliwić doskonalenie umiejętności i zdolności twórczych, a także podjęcie dodatkowej edukacji. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z portfolio można składać w biurze krakowskiego oddziału SARP (plac Szczepański 6) do 26 marca br. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 16 kwietnia br. o godzinie 18.00.


II edycja Konkursu Architektury Ceglanej

www.zwiazek.org.pl/regulamin

Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich zapraszają do udziału w drugiej edycji Konkursu Architektury Ceglanej. Ideą konkursu jest promowanie piękna architektury ceglanej oraz propagowanie klinkieru jako najszlachetniejszego z materiałów elewacyjnych. Konkurs ma przybliżyć przyszłym architektom technologię elewacji wykonanej z cegieł i płytek klinkierowych oraz zapoznać ich z możliwościami, jakie daje dziś architektowi rynek ceramicznych materiałów elewacyjnych. W bieżącej edycji konkursu studenci będą mogli sprawdzić swoje umiejętności w zakresie projektowania architektonicznego z wykorzystaniem wyrobów klinkierowych na elewacji budynków w kategoriach „dom jednorodzinny” i „budownictwo przyszłości”. W konkursie przewidziano sześć nagród pieniężnych. Dodatkowo zdobywcy pierwszego miejsca w każdej z dwóch kategorii otrzymają płatny staż w renomowanym biurze projektowym: WXCA oraz FS&P ARCUS. Termin składania prac: 14 kwietnia br.


Architektura, urbanistyka, nauka

ksiegarnia.pwn.pl/Architektura-Urbanistyka-Nauka,774086771,p.html

A&B patronuje książce pt. „Architektura, urbanistyka, nauka”, która ukazała się w lutym br. nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN pod redakcją prof. Sławomira Gzella. Publikacja jest wspólnym dziełem autorów będących członkami Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN. Jest to swoisty podręcznik pisania tekstów naukowych, który ma przygotować studenta do stworzenia eseju stanowiącego główną część pracy magisterskiej na kierunku architektura oraz gospodarka przestrzenna. Książka może także służyć słuchaczom studiów doktoranckich i podyplomowych. Publikacja ma również na celu podniesienie poziomu naukowego dyskursu o architekturze i urbanistyce w całej architektonicznej społeczności. Autorzy publikacji wyraźnie podkreślają odrębność architektury i urbanistyki jako nauki. Negują rozumienie jej jako bezrefleksyjnie tworzonej sztuki albo wyuczonej umiejętności, pozbawionej intelektualnego zaplecza. Próbują także uporządkować chaos pojęciowy pojawiający się w dyskusjach oraz tekstach naukowych z tej dziedziny, zbyt często bowiem bez zrozumienia używa się przypadkowo wybranych terminów z warsztatu innych dyscyplin, takich jak: filozofia, psychologia, etyka. Teksty zamieszczone w książce zostały podzielone na cztery grupy. Pierwsza dotyczy metodologii działania w przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej, druga mówi o nauce w twórczości architektonicznej i urbanistycznej, trzecia o eksperymencie (pytając jednocześnie o ewentualne miejsce architektury i urbanistyki w odpowiednim dla nich laboratorium). W części czwartej autorzy zajmują się paradygmatem architektury i urbanistyki, a w zasadzie powodami jego zmiany.