Falcon Acoustics

Tworzymy komfort akustyczny, aby ludzie mogli cieszyć się zdrowiem i bardziej komfortowym życiem.

Dlaczego to robimy?

Hałas i wibracje powodują wiele niekorzystnych efektów ubocznych, jak problemy ze snem, podwyższony poziom stresu, choroby wibracyjne, a w skrajnych przypadkach utratę słuchu. Według WHO, hałas jest drugim, największym zagrożeniem środowiskowym na terenie Unii Europejskiej. Chcemy przyczynić się do poprawy dobrostanu ludzi poprzez walkę z hałasem, wibracjami i poprawę warunków akustycznych w budynkach.

Jak to robimy?

Pomagamy wszystkim zaangażowanym w proces projektowania i budowy inwestycji, aby końcowy efekt naszej pracy umożliwiał użytkownikom tej przestrzeni odpoczynek w zaciszu domowym, pracę w ciszy i skupieniu, czy przeżycie naprawdę świetnego koncertu. Wykonujemy projekty z zakresu akustyki architektonicznej i środowiskowej, m.in. analizy akustyczne budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, sal widowiskowych, kinowych, czy projekty zabezpieczeń przeciwhałasowych w przemyśle i komunikacji.

Stosujemy zweryfikowane metody obliczeniowe, zaimplementowane w oprogramowaniu najwyższej jakości, a nasze metody pomiarowe są zgodne z obowiązującymi normami. Jednocześnie często podejmujemy się projektów niestandardowych, które wymagają od nas innowacyjnego podejścia, czy stosowania ponadnormatywnych wymagań, jak BREEAM, LEED, WELL, wymagania sieci hotelarskich oraz innych wymagań literaturowych dotyczących pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej.

Ciągłe doskonalenie się, śledzenie najbardziej aktualnych badań naukowych, norm, literatury oraz udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych pozwala nam czerpać inspiracje z topowych rozwiązań akustycznych, zgodnych z najnowszą wiedzą. Wiedzę tę implementujemy w naszych codziennych działaniach, gwarantując najlepsze możliwe rozwiązanie danego problemu.

Oferujemy szeroki zakres usług, żeby być w stanie rozwiązać każdy problem związany z akustyką, hałasem i wibracjami, na jaki może trafić architekt, inwestor, czy generalny wykonawca. Takie podejście wymaga od nas często stosowania niestandardowych metod obliczeniowych oraz pracy z innymi branżystami, w celu wkomponowania akustyki w pozostałe części projektu.

Produkty dla Architekta – artykuły

INSPIRACJE