Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Przedłużony nabór w konkursie CEMEX Förderpreis Beton Central Europe

01 czerwca '20

Konkurs na innowacyjne pomysły, mające wpływ na rozwój technologii betonu


Do 30 czerwca eksperci z firm branży budowlanej oraz pracownicy naukowi z Polski, Czech i Niemiec mogą zgłaszać innowacyjne pomysły, mające wpływ na rozwój technologii betonu. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią w poszczególnych krajach, jury konkursu postanowiło umożliwić składanie wniosków w konkursie w przedłużonym terminie.

Föerderpreis Beton Award

Poprzez nagrodę Föerderpreis Beton Award, CEMEX promuje rozwój produkcji, przetwarzanie i zastosowanie betonu oraz konstrukcje betonowe. Projekty konkursowe powinny wyznaczać rozwiązania dotyczące ulepszenia cech charakterystycznych dla materiałów budowlanych, ich jakości, efektywności kosztowej, ekologii oraz aspektów technologicznych betonu i konstrukcji betonowych. W konkursie mogą wziąć udział praktycy z firm budowlanych oraz naukowcy z uniwersytetów i instytutów zajmujących się badaniami nad materiałami budowlanymi.

Otrzymaliśmy już siedem bardzo interesujących i dobrze przygotowanych projektów z Niemiec, Polski i Czech — mówi Peter Lyhs, Dyrektor ds. Technologii Produktów w CEMEX Niemcy. — Przyjąłem decyzję jury z zadowoleniem, ponieważ od połowy marca działalność uniwersytetów i instytutów badawczych w Europie Środkowej była znacznie ograniczona, co utrudniło przygotowywanie projektów konkursowych — dodaje.

Nagroda w dziedzinie technologii i nauki, przyznawana przez CEMEX w Niemczech, cieszy się renomą wśród technologów zajmujących się betonem – obecnie Förderpreis Beton Award to wiodące wyróżnienie w dziedzinie badań materiałów budowlanych. CEMEX Niemcy przyznaje nagrodę Förderpreis co dwa lata. W konkursie przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 10 000 euro.

Propozycja zaangażowania do konkursu naukowców i badaczy z Polski i Czech została przyjęta entuzjastycznie przez wszystkich członków jury. Podczas pierwszego spotkania międzynarodowego jury w październiku w Berlinie zaobserwowaliśmy zwiększenie potencjału nagrody Förderpreis Beton, dzięki zaangażowaniu młodych talentów z całego regionu oraz dzięki sile i innowacyjności w naszych krajach — powiedział Rüdiger Kuhn, Wiceprezes ds. Materiałów w CEMEX Europa Centralna.

 

Skład jury Förderpreis Beton Central Europe 2020

  • prof. dr inż. Rolf Breitenbücher, Ruhr-Universität w Bochum (przewodniczący jury);
  • prof. dr hab. inż. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska;
  • docent inż. Karel Dvořák, Uniwersytet Techniczny w Brnie, Czechy;
  • prof. dr inż. ChristophGehlen, Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy;
  • prof. dr hab. inż..Maria Kaszyńska, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie, Polska;
  • prof. dr inż. Horst Michael Ludwig, Uniwersytet Bauhausu w Weimarze, Niemcy;
  • prof. dr inż. Viktor Mechtcherine, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Niemcy;
  • prof. dr inż. Michael Raupach, RWTH Uniwersytet w Aachen, Niemcy.

Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie

Pracę konkursową należy przesłać w języku lokalnym (polskim, czeskim, niemieckim) lub angielskim. Praca naukowa (magisterska bądź doktorska) nie może być starsza niż dwa lata i musi być opublikowana w czasopismach naukowych. Z udziału w konkursie wykluczone są prace bądź artykuły naukowe, których współautorstwo przypisywane jest profesorom politechnik, uniwersytetów czy państwowych wyższych szkół zawodowych. W wyjątkowych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagrody pomiędzy dwóch zwycięzców.

Szczególnie istotną częścią zgłoszenia konkursowego jest pisemna koncepcja praktycznego zastosowania zaproponowanego pomysłu. Oprócz głównej pracy, należy przedstawić koncepcję wdrożenia, biorąc pod uwagę profil produktów i usług CEMEX. Zwycięzca konkursu otrzyma możliwość przedstawienia swojej pracy oraz koncepcji implementacji podczas wydarzeń naukowych i technicznych organizowanych przez CEMEX. Więcej informacji na temat konkursu i warunków uczestnictwa dostępnych jest na stronie: https://www.cemex.pl/forderpreis-beton

 

Chcesz wziąć udział w konkursie Förderpreis?

Prześlij swoją pracę w formie cyfrowej do 30 czerwca 2020 r. na adres: peter.lyhs@cemex.com | Tel. +49 33638 541220 | www.cemex.de

 

Więcej informacji o organizatorze na stronie firmy CEMEX Polska Sp. z o.o. w portalu A&B.

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE