Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
PDA 2023 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Trwałość i szczelność zapewni ochronę przed wodą pokrycia dachowego

03 listopada '22

Nowoczesne i ekologiczne izolacje SIKA
dla hal logistyczno-przemysłowych


Konstrukcje takie jak hale logistyczne i przemysłowe powinny być trwałe i zapewniać komfort użytkowania. Oznacza to konieczność uwzględnienia w projekcie odpowiednich rozwiązań, które spełniają stawiane im kryteria technologiczne i eksploatacyjne oraz są przyjazne dla środowiska.

W przypadku izolacji przeciw wodnej przeważającym jak dotąd trendem jest wprowadzanie rozwiązań ekonomicznych (w kontekście nakładów inwestycyjnych), co oznacza stosowanie syntetycznych membran dachowych o grubości 1,20 mm i przewidywanym okresie gwarancji 5 lat. Efektem takich rozwiązań jest wbudowanie materiałów o obniżonej trwałości, co z kolei skutkuje koniecznością ich wymiany po pewnym (stosunkowo krótkim) okresie użytkowania, a w konsekwencji zwiększa koszty eksploatacji i koszty utylizacji. Z drugiej strony:

Rozważając długoterminową eksploatację hali, w interesie inwestora jest zaprojektowanie hydroizolacji, która nie będzie wymagała wymiany przez 20 i więcej lat. To z jednej strony ogranicza koszty eksploatacji, a z drugiej rzadszą konieczność utylizacji co należy uznać za bardzo ważne działanie proekologiczne. Nie tworzymy dodatkowych kosztów związanych z usuwaniem materiałów, a w ich miejsce po prostu możemy zamontować kolejne zabezpieczenie.

— mówi Maciej Urbanek,
Kierownik ds. Rozwoju Biznesu Pokryć Dachowych w firmie Sika Poland


Dlatego tak ważne jest projektowanie budynków, które są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju pod każdym względem
. Jak zatem wygląda system spełniający technologiczne i ekonomiczne?

Trwałość i szczelność zapewni ochronę przed wodą pokrycia dachowego

Trwałość i szczelność zapewni ochronę przed wodą pokrycia dachowego

© SIKA

Trwała termoizolacja wymaga odpowiedniej paroizolacji

W halach przemysłowych dachy to najczęściej konstrukcje z blachy trapezowej z warstwami termoizolacji, paroizolacji i hydroizolacji. W ogrzewanych obiektach oprócz właściwie dobranej termoizolacji bardzo ważne jest właściwy dobór i montaż paroizolacji. Zaleca się wykonanie obliczeń wilgotnościowo-cieplnych dla przegrody. Minimalne wymagania, jakie powinny być spełnione, to opór dyfuzyjny paroizolacji, który musi być wyższy od oporu dyfuzyjnego hydroizolacji.

Paroizolacja powinna być klejona na zakładkę pomiędzy kolejnymi arkuszami. Jest to podstawowe kryterium, jakie musi zostać spełnione — para przez nieszczelności może przedostać się do termoizolacji co może powodować jej trwałe zawilgoceni. W takim przypadku wilgoć gromadząca się w termoizolacji w wyniku kondensacji powoduje obniżenie współczynników oporu cieplnego (R) a ta z roku na rok traci swoje właściwości. W efekcie, by utrzymać temperaturę w pomieszczeniach na właściwym poziomie potrzeba coraz więcej energii, której koszty znacznie wzrosły.

— wyjaśnia Maciej Urbanek

W naszej świadomości technologicznej paroizolacja jest niedoceniana, niedoszacowana i traktowana bardzo pobieżnie. W zamówieniach często oczekuje się najtańszych, cienkich i nietrwałych folii. To całkowicie niezgodne z wiedzą techniczną i nauką.

— przekonuje Maciej Borodzicz,
Kierownik ds. Kluczowych Projektów Pokryć Dachowych w firmie Sika Poland


Sika w ofercie ma kilka rodzajów paroizolacji
i każda z nich, oprócz parametrów takich, jak grubość, gęstość i rodzaj materiału, jest opisana oporem dyfuzyjnym dla pary wodnej (Sd / µ). A ten powinien być zawsze większy niż opór dyfuzyjny hydroizolacji — para wodna wolniej przenika do przegrody termoizolacyjnej i szybciej z niej odparowuje.

Przykładowo, jeśli na dachu mamy np. potrójną warstwę papy bitumicznej o grubości łącznej 10–12 mm, to jej opór dyfuzyjny jest kilkukrotnie większy niż membrany syntetycznej o grubości 2 mm. A te parametry powinny być zawsze skorelowane.

— wyjaśnia Maciej Borodzicz


Na paroizolacji nie warto oszczędzać
. Na rynku najszybciej rosną ceny termoizolacji, a element najdroższy w układzie warstw jest chroniony przez najtańszy. Właściwy dobór membrany nieznacznie podnosi koszty, za to zapewnia długotrwałą ochronę termoizolacji.

Trwałość i szczelność zapewni ochronę przed wodą pokrycia dachowego

Trwałość i szczelność zapewni ochronę przed wodą pokrycia dachowego

© SIKA

Trwałość i solidność to podstawa

Na rynku krajowym dominują membrany PVC o niskiej grubości. To materiały nasączane plastyfikatorami, które stopniowo się uwalniają, co nie pozostaje bez wpływu na środowisko. Jednocześnie proces ten powoduje, utratę parametrów technicznych w miarę upływu czasu. W Polsce na rynku logistycznym dominują membrany PVC o minimalnej deklarowanej grubości 1,2 mm (co też niejednokrotnie jest wartością zawyżoną), W ostatnim czasie na naszym rynku daję się zauważyć tendencję do zmiany trendów, co skutkuje wyborem rozwiązań, które zapewnią zwiększenie trwałości, zapewnienie najdłuższego czasu „życia” membran i innych elementów przegrody dachowej. Przykładem takiego działania są rozwiązania z innych rynków europejskich — np. w Austrii grubość membrany PVC powinna wynosić co najmniej 1,80 mm. Zdecydowanie częściej stosowane są tam również membrany syntetyczne na bazie innych związków chemicznych.

Rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw tym tendencjom jest stosowanie membran PVC o większej grubości lub produktów o innej bazie chemicznej. W przypadku hal fabrycznych / logistycznych mamy do czynienia z dachami płaskimi i najczęściej ze stropodachami niewentylowanymi. Stosuje się tu powłoki bitumiczne lub syntetyczne.

Sika oferuje obydwa rozwiązania — jednak… zachęcamy najczęściej do stosowania jednopowłokowych folii hydroizolacyjnych z tworzyw sztucznych. Tworzywa te to PVC, czyli polichlorek winylu — materiał dominujący od ponad 50 lat, oraz FPO lub TPO (ang. flexible polyolefin, thermoplastic polyolefin), czyli poliolefiny.

— informuje Maciej Borodzicz

Trwałość i szczelność zapewni ochronę przed wodą pokrycia dachowego

Trwałość i szczelność zapewni ochronę przed wodą pokrycia dachowego

© SIKA

Nowy trend na rynku

W ostatnich latach można zaobserwować tendencję wzrostową w stosowaniu membran na bazie FPO. Są to produkty, wprowadzone na rynek przez firmy SikaSarnafil. Membrany FPO (poliolefinowe) wykazują większą trwałość w porównaniu z PVC, dlatego redukują koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Gwarantują żywotność (zgodnie z najnowszymi badaniami niezależnych instytutów nawet do 50 lat). Łatwo policzyć, że przy 50-letniej eksploatacji hali w pierwszym przypadku mogą być konieczne, będą trzy-, cztery remonty, przy zastosowaniu Sarnafil FPO — żaden.

Inwestorzy z bogatym portfolio zagranicznych obiektów mają tego świadomość. Porównują koszty inwestycji, eksploatacji obiektu i wybierają rozwiązania trwalsze. Niestety ci, którzy obiekty wykonują sporadycznie, nie mają zbyt dużego doświadczenia i świadomości

— stwierdza Maciej Borodzicz


A niższe koszty eksploatacji warte są nieco wyższych kosztów inwestycyjnych, co warto poddać analizie ekonomicznej.

Tym bardziej że membrany z gwarancją na 15 lat są droższe od „ekonomicznych” o około 10–15 zł za 1 m². Przy kosztach 1 m² znacząco przekraczających 1000 zł, różnica cen membran jest pomijalna. Nieznaczny wzrost kosztów górnej warstwy dachu przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne. Różnice te aktualnie jeszcze bardziej się zacierają ze względu na bardzo znaczny wzrost kosztów surowców i wytwarzania hydroziolacji.

Trwałość i szczelność zapewni ochronę przed wodą pokrycia dachowego

Trwałość i szczelność zapewni ochronę przed wodą pokrycia dachowego

© SIKA

Jak dach podnosi komfort cieplny?

Oszczędności przynoszą także rozwiązania zmniejszające nagrzewanie hal. Przy coraz wyższych letnich temperaturach, wybór membran o jasnym kolorze i wysokim współczynniku odbiciu promieniowania (SRI) zwiększa komfort cieplny. W przypadku membran istotny jest współczynnik odbicia światła (SRI) — im wyższy, tym lepszy. Pokrycia takie pochłaniają mniej energii od ciemnych, a dzięki temu nie trzeba intensywnie chłodzić pomieszczeń. Rachunki za energię elektryczną mogą się zmniejszyć nawet o 30%. Widzimy to tam, gdzie białe membrany zastąpiły ciemne. To istotne oszczędności w długim okresie eksploatacji

— przekonuje Maciej Urbanek


Tym bardziej że chłodzenie jest droższe od ogrzewania.

Sika, w ramach działalności globalnej, prowadziła badania w tym zakresie i udostępnia oprogramowanie, w którym można oszacować efektywność różnych rozwiązań. Należy jednak zwrócić uwagę, że w zależności od wielu czynników po analizie konkretnego obiektu czasem lepiej zwiększyć grubość termoizolacji, zamiast stosować białą membranę. Każdą taką inwestycję należy dokładnie przemyśleć, zaprojektować z odpowiednimi rozwiązaniami i ich parametrami. Wszystko zgodnie z indywidualnymi potrzebami inwestora.

Panele fotowoltaiczne na dachach hal

Płaskie dachy są wręcz stworzone do instalacji fotowoltaicznych, jednak należy wybrać właściwe rozwiązanie. Zagrożeniem dla paneli są silne wiatry, które mogę zerwać je wraz z mocowaniem z dachu. Sika opracowała metodę mocowania paneli fotowoltaicznych do membrany dachowej, bez jej naruszania czy uszkadzania, a Centroplan, firma partnerska, dostarcza panele, inwertery, osprzęt i okablowanie oraz know-how.

Innowacyjne rozwiązanie nie wymaga ani dociążania dachu dodatkowym balastem, ani perforacji membrany w celu wykonania elementów wsporczych połączonych z konstrukcją, co skutkuje dużą ilością obróbek. Zastosowanie proponowanych systemów ogranicza stosowanie dodatkowego balastu, a jednocześnie zabezpiecza instalację przed zerwaniem podczas silnych wiatrów.

Zwracamy uwagę inwestorom i wykonawcom, że zastosowanie systemu fotowoltaicznego na dachu wymaga dostarczenia przez dostawcę systemu obliczeń „wiatrowych” i potwierdzenia, że jego zamocowanie jest prawidłowe, trwałe i bezpieczne w użytkowaniu. Rynek rozwija się bardzo dynamicznie, niestety wykonanie obliczeń to rzadkość. Efektem tego jest spora ilość usterek dachów, które obserwujemy z niepokojem. System montażu paneli powinien być zawsze skonsultowany z dostawcami pokrycia dachowego.

Można dociążyć ramę z panelami, ale to zwiększa obciążenie dachu i wymaga korekty w obliczeniach statycznych i zwiększenia parametrów nośności konstrukcji w przypadku projektowanych obiektów. Dla istniejących obiektów zmiany są trudne do przeprowadzenia a często wręcz niemożliwe. Dodatkowo, pomimo dociążenia, znane są przypadki przemieszczenia paneli, które na wietrze działają jak żagle

— mówi Maciej Borodzicz


Wskazuje, że druga metoda — montaż mechaniczny poprzez elementy wsporcze połączony z perforacją membrany — jest pracochłonna i obarczona ryzykiem błędów.

Nasze rozwiązanie uwzględnia dynamikę wiatru i jego ssanie kompensuje z siłami dociążającymi. Jedyne obciążenie dachu to panel i rama — 12–18 kg/m². To niewiele w porównaniu do systemów balastowych

— dodaje Maciej Borodzicz

Trwałość i szczelność zapewni ochronę przed wodą pokrycia dachowego

Trwałość i szczelność zapewni ochronę przed wodą pokrycia dachowego

© SIKA

Zielone dachy sprzyjają środowisku

Innym, przyjaznym środowisku rozwiązaniem są dachy zielone. Pojawiają się zwykle na powierzchniach nad częścią biurową, ale lekkie systemy można instalować na dachach hal. Jeden z nich oferuje Sika. Przed montażem należy przeprowadzić obliczenia wiatrowe i zmierzyć zdolność drenażową dachu uwzględniając jego spadek, wielkość zlewni, liczbę wpustów i ich rozmieszczenie. I wybrać system, zwykle ekstensywny, nie wymagający szczególnych zabiegów i pielęgnacji.

Membrany pod dachy zielone muszą mieć atest FLL (uzyskuje się go po 3-letnich badaniach) gwarantujący wytrzymałość na przerastanie korzeni. Znajdują się one także w naszej ofercie

— informuje Maciej Urbanek


Wykonanie polega na ułożeniu systemu drenażowego, na którym stawia się zielony dach z roślinnością. Sika oferuje rozwiązanie modułowe, w pełni wyposażone z siatką, zamiast substratu proponujemy z lekką warstwą z wełny mineralnej.

W stronę lepszej jakości życia

Coraz częściej ważnym aspektem współczesnego świata jest dobrostan życia. Do jego określenia nie nadają się wskaźniki PKB, do niedawna uważane za miernik dobrobytu. Nieustanny wzrost dochodów przestaje być celem samym w sobie. Szczególnie młode pokolenie oczekuje równowagi w życiu, dbałości o relacje z ludźmi, a także o los naszej planety. Zmiany klimatu i ochrona środowiska są dla nich ważne — nie chcą żyć w zanieczyszczonym i przegrzanym otoczeniu w przyszłości. A jednym z elementów ograniczających ingerencję w środowisko są trwałe membrany, odpowiednia instalacja paroizolacji i hydroizolacji, a także zielone i białe dachyfotowoltaika na halach logistyczno-przemysłowych. Regulują temperaturę, wspierają małą retencję, ograniczają emisję CO2.

 

Więcej informacji na stronie firmy Sika Poland w portalu PdA.

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE