Anna Szymczyk

Anna Szymczyk, absolwentka studiów magisterskich na kierunku Architektura Wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz studiów inżynierskich na kierunku Architektura w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania. Urodzona w Warszawie. W trakcie studiów licencjackich brała udział w wymianie Erasmus na uczelni Penninghen w Paryżu. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia wyjechała na praktyki do biura KOLENIK w Amsterdamie. Po 6 miesiącach zaczęła tam pracę jako architekt wnętrz, jednak pandemia zmotywowała ją do powrotu i kontynuacji studiów na dwóch uczelniach. Aktualnie pracuje w zawodzie jako architektka wnętrz oraz rozwija autorską pracownię NIVA Studio. Do pracy twórczej inspirują ją podróże oraz własne poszukiwania artystyczne, które rozwija poprzez malarstwo, ceramikę i fotografię.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE