Zobacz w portalu A&B!

20-lecie działalności Krajowego Zrzeszenia Producentów Materiałów Budowlanych

23 listopada '21

Już w najbliższy czwartek, 25 listopada w Kraśniku w województwie lubelskim odbędzie się jubileuszowa konferencja z okazji 20‑lecia działalności Krajowego Zrzeszenia Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD, jednej ze starszych organizacji przedsiębiorców w branży budowlanej.

Wydarzenie to, w którym udział weźmie blisko 70 uczestników, podzielone zostało na dwie części — pierwszą obejmującą interesujące prelekcje dotyczące ceramiki budowlanej tradycyjnej, jej historii, losów odchodzącego świata cegielni, a także ekologicznego spojrzenia na przyszłość budownictwa; druga część zaś poświęcona będzie uhonorowaniu osób zasłużonych dla organizacji oraz całego środowiska ceramicznego.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Burmistrza Miasta Kraśnik Wojciech Wilk oraz Wójt Gminy Kraśnik Mirosław Chapski. Wśród głównych sponsorów konferencji znajdują się najwięksi krajowi producenci ceramicznych materiałów budowalnych LEIER Polska S.A., ZCB Owczary R.E.R. Stępień Spółka Jawna, Klinkier Przysucha S.A. Patronat medialny na konferencją objęła Architektura i Biznes.

Więcej informacji dotyczących konferencji na stronie internetowej organizatora.

Głos został już oddany

Obiekt roku 2022 w systemach ALUPROF
Stal COR-TEN®. Naturalne piękno
Dachy, akcesoria dachowe – trendy 2022