50-lecie technologii RAYCHEM – elektryczne samoregulujące przewody grzejne

05 września '22

Chemia radiacyjna do ogrzewania elektrycznego.
Z cyklu „Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja – trendy 2022”

W tym roku firma nVent świętuje 50-lecie technologii samoregulacji RAYCHEM. W 1972 roku Raychem Corporation jako pierwsza zastosowała chemię radiacyjną do ogrzewania elektrycznego stwarzając polimerowy rdzeń, który dostosowuje moc grzewczą do temperatury otoczenia.


Samoregulujące przewody grzejne: 

 • są wytrzymałe mechanicznie, 
 • pozwalają na precyzyjną kontrolę temperatury, 
 • są bezpieczne — nie przegrzewają się, 
 • można je przycinać i zakańczać na placu budowy. 
 • zapewniają maksymalną oszczędność energii elektrycznej.

Przegląd zastosowań

Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych

Zamarznięte rury są kosz­townym problemem — gdy są nara­żone na działanie ujemnych tem­peratur, pękają, prowadząc do istotnych zniszczeń i zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów. Samoregulujący przewód grzejny nVent RAYCHEM FroStop lub nowe, bezhalogenowe, niskodymne przewody
XL-Trace w połączeniu z odpowied­nią izolacją termiczną skutecznie zabezpieczą przed zamarzaniem rury z wodą, systemy hydrantowe i tryskaczowe.

Stosowanie samej izolacji cieplnej lub zwiększanie jej grubości często jest niewystarczające lub niekorzystne ze względów ekonomicznych. Szczególnie przy braku ciągłego przepływu czynnika w instalacji, stosowanie ogrzewania elektrycznego jest konieczne.

Przewody mogą być stosowane zarówno do rur metalowych jak i rur z tworzyw sztucznych.

Przewody mogą być stosowane zarówno do rur metalowych jak i rur z tworzyw sztucznych.

© RAYCHEM

Elektryczne samoregulujące przewody grzejne stosujemy do:

 • Zabezpieczenia przed zamarzaniem rur z wodą, przewody układane na rurach:
  nVent RAYCHEM 10XL2-ZH (10 W/m przy 5°C), nVent RAYCHEM FroStop Black (18 W/m przy 5°C)
 • Zabezpieczenia przed zamarzaniem rur z wodą, przewody układane wewnątrz rur:
  nVent RAYCHEM ETL-10 (10 W/m przy 5°C w powietrzu, 20 W/m przy 5°C w wodzie)
 • Utrzymania temperatury rur kanalizacyjnych zawierających substancje tłuszczowe:
  nVent RAYCHEM 31XL2-ZH (31 W/m przy 5°C).


Przewody mogą być stosowane zarówno do rur metalowych jak i rur z tworzyw sztucznych. Układa się je wzdłuż rurociągu pod warstwą izolacji. Moc grzejna, jaką należy doprowadzić w celu skompensowania strat ciepła, a więc jaki przewód należy zastosować i jaką izolację cieplną – obliczamy lub dobieramy na podstawie gotowych tabel strat ciepła. Do każdego systemu można dobrać kompletny zestaw komponentów oraz sterowników. W celu sterowania pracą takich obwodów stosuje się termostaty. Podstawowe sterowanie polega na pomiarze temperatury powierzchni rurociągu w najzimniejszym jego punkcie i załączaniu obwodów grzejnych, gdy temperatura osiągnie nastawioną wartość. Do większych instalacji uzasadnione jest stosowanie termostatów z funkcją oszczędzania energii np. nVent RAYCHEM RAYSTAT-ECO-10. Wyznaczają one cykl pracy obwodów w oparciu o pomiar temperatury otoczenia zgodnie z opracowanym w tym celu specjalnym algorytmem PASC (sterowanie proporcjonalne względem temperatury otoczenia).

Ochrona dachów i rynien przed gromadzeniem się śniegu i lodu

Coraz ważniejszym aspektem jest ochrona dachów i rynien przed gromadzeniem się śniegu i lodu. Pozwala to uniknąć uszkodzenia poszycia dachu spowodowanego stojącą wodą przeciekającą w konsekwencji przez wewnętrzne ściany i elementy wykończeniowe.

Coraz ważniejszym aspektem jest ochrona dachów i rynien przed gromadzeniem się śniegu i lodu.

Coraz ważniejszym aspektem jest ochrona dachów i rynien przed gromadzeniem się śniegu i lodu.

© RAYCHEM

Prawidłowe zabezpieczenie dachów przed gromadzącym się śniegiem wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników. Zalegający śnieg, podczas naprzemiennego zamarzania i rozmarzania, nie tylko niszczy poszycie dachu ale również stanowi ogromne obciążenie dla konstrukcji budynku. Systematyczne usuwanie nadmiaru białego puchu jest więc koniecznością i obowiązkiem właścicieli nieruchomości. Dodatkowo sople zwisające z rynien i poszycia dachu stanowią poważne zagrożenie dla przechodniów.


Inny poważny problem mogą stanowić zamarznięte rynny, które, przy braku drożności nie zapewniają stałego odprowadzania wody z topniejącego śniegu. Woda szukając innego ujścia spływa po elewacji niszcząc ściany i stropy.

samoregulujący system z elektrycznym przewodem grzejnym FroStop Black

samoregulujący system z elektrycznym przewodem grzejnym FroStop Black

© RAYCHEM

Kompletny samoregulujący system z elektrycznym przewodem grzejnym FroStop Black o mocy
28 W/m w śniegu/lodzie, 16 W/m w powietrzu przy 5°C, stanowi niezawodną ochronę przed uszkodzeniami w warunkach zimowych. Utrzymuje drożność odpływu topniejącego śniegu i lodu, jednocześnie eliminując zagrożenie spowodowane soplami i nawisami lodowymi. Zabezpiecza poszycie dachu, rynien i rur odpływowych przed działaniem zamarzającej wody nagromadzonej pod zalegającym śniegiem.

nVent RAYCHEM RIM-DrainTrace-KIT

Nowy elektryczny system grzewczy nVent RAYCHEM RIM-DrainTrace-KIT zapewnia drożność wpustów dachowych zimą. Zaprojektowany tak, aby można go było łatwo zamontować na istniejących wpustach dachowych każdego rodzaju. Sześciokątna, modułowa konstrukcja złożona z ogrzewanych aluminiowych kanałów tworzy optymalne ścieżki odprowadzające wodę z roztopionego śniegu i lodu.

elektryczny system grzewczy nVent RAYCHEM RIM-DrainTrace-KIT

elektryczny system grzewczy nVent RAYCHEM RIM-DrainTrace-KIT

© RAYCHEM

Kompletny zestaw składa się z aluminiowego pierścienia, 6 listew grzejnych oraz 16-metrowego fabrycznie zakończonego samoregulującego przewodu grzejnego (GM-2XT) z 8-metrowym przewodem zimnym. 10-letnia gwarancja producenta.

Wygodny dojazd zimą

Elektryczne systemy grzewcze to skuteczna metoda utrzymania nawierzchni chodników, podjazdów i przejść w stanie zapewniającym bezproblemowe i bezpieczne poruszanie się. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany system przeciwoblodzeniowy gwarantuje bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego, ograniczenie kosztów napraw uszkodzeń nawierzchni spowodowanych działaniem zamarzającej wody, oszczędność energii i czasu na usuwanie oblodzenia oraz ochronę środowiska przed używaniem substancji do rozmrażania.

podjazd na Cybernetyki w Warszawie, system grzewczy EM2-XR

podjazd na Cybernetyki w Warszawie, system grzewczy EM2-XR

© RAYCHEM

Korzyści takiego rozwiązania:

 • Stały, całodobowy dostęp do budynku
 • Drogi odśnieżają się „same” – system eliminuje konieczność odśnieżania ręcznego
 • Ograniczenie czasu odśnieżania — system zapobiega tworzeniu się zasp w trakcie ich powstawania.
 • Niskie koszty systemu – system pracuje tylko wtedy, kiedy pada śnieg. Dzięki zastosowaniu sterowników system grzewczy włącza się, gdy temperatura spadnie poniżej zaprogramowanej wartości i jednocześnie występują opady atmosferyczne.Więcej informacji na stronie firmy NVENT THERMAL POLSKA Sp. z o.o. w portalu PdA.

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE