PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Korzystaj z darmowej wersji online

Archicad - platforma wspomagająca projektowanie w technologii BIM

09 grudnia '21

Archicad i modelowanie BIM

Archicad to wielobranżowa platforma wspomagająca projektowanie w technologii BIM ze szczególnym uwzględnieniem projektowania architektonicznego. W tym obszarze zastosowanie wirtualnych modeli BIM stanowi istotne unowocześnienie w stosunku do tradycyjnych metod pracy polegających na wspomaganiu przygotowania dokumentacji rysunkowej.

Zastosowanie modelowania BIM pozwala na użycie wielu nowoczesnych narzędzi i metod zwiększających efektywność pracy i ułatwiających współpracę zespołową od tworzenia złożonych elementów budynku, poprzez koordynację między branżową, do prezentacji idei projektowej. Dzięki postępującej w kolejnych wersjach programu integracji narzędzi wspomagających projektowanie, przygotowanie dokumentacji oraz współpraca zespołowa w Archicadzie są efektywne zarówno w dużych, wielobranżowych zespołach projektowych jak i w zakresie zadań stawianych przed mniejszymi pracowniami architektonicznymi.

Duke Ellington School of
the Arts. Architect: cox graae + spack architects | LBA Joint Venture. Photo © Chris Ambridge

Duke Ellington School of the Arts. Architect: cox graae + spack architects | LBA Joint Venture. Photo © Chris Ambridge

© WSC


Niezależnie od wielkości projektu, wdrożenie programu Archicad pozwala na udoskonalenie wielu procesów związanych z projektowaniem i przygotowaniem inwestycji, w tym:
• Tworzenie złożonych, indywidualnych rozwiązań przestrzennych i detalu architektonicznego.
• Szybkie wprowadzanie zmian i wariantowanie projektu.
• Skuteczna współpraca i koordynacja z projektantami branżowymi niezależnie od poziomu wykorzystania modelowania BIM.
• Śledzenie podstawowych parametrów projektu, tworzenie zestawień i przedmiarów.
• Szeroki wachlarz metod prezentacji projektu umożliwia skuteczne współdzielenie decyzji projektowych.

Archicad
i modelowanie BIM

Archicad i modelowanie BIM

© WSC


Niezależnie od tematyki i zakresu projektów Archicad umożliwia skuteczne i efektywne modelowanie BIM. Elementy budynku mogą być tworzone przy użyciu zaawansowanych narzędzi umożliwiających ich znaczną indywidualizację. Dotyczy to zarówno podstawowych elementów konstrukcji głównej (ścian, stropów, słupów i belek) jak i złożonych: schodów, balustrad lub ścian kurtynowych. Poszczególne ich komponenty takie jak stopnie lub panele balustrady mogą być prawie dowolnie modyfikowane lub tworzone od zera przy pomocy różnych narzędzi modelowania. Możliwa jest również ich łatwa parametryzacja poprzez zastosowanie algorytmicznych narzędzi programowania wizualnego. Swoboda modelowania to nie tylko zaawansowane narzędzia do tworzenia elementów budynku. To również wiele dostępnych w programie Archicad udogodnień związanych z nawigacją i eksploracją tworzonego modelu. Praca projektowa i modelowanie mogą odbywać się w wielu różnych kontekstach – np.: widokach 3D, elewacjach lub rozwinięciach. Ułatwia to zrozumienie i kontrolę podejmowanych decyzji projektowych.
Wszystkie te zagadnienia powodują, że Archicad jest przyjaznym dla architekta środowiskiem pracy zapewniającym wszechstronne wsparcie decyzji projektowych.

Duke Ellington School
of the Arts. Architect: cox graae + spack architects | LBA Joint Venture. Photo © Chris Ambridge

Duke Ellington School of the Arts. Architect: cox graae + spack architects | LBA Joint Venture. Photo © Chris Ambridge

© WSC

Archicad 25 to wszechstronna platforma wspierająca projektowanie we wszystkich obszarach wykorzystywanych w pracowni architektonicznej. Pełna integracja narzędzi do tworzenia i prezentacji projektu umożliwia projektantom efektywne dochodzenie do rozwiązań projektowych, ich weryfikację, czytelną prezentację oraz skuteczną współpracę z zespołem projektowym i zamawiającym.


Archicad i projektowanie wnętrz

Archicad to doskonałe narzędzie wspomagające również wiele procesów związanych z projektowaniem wnętrz. Szczególnie w tej dziedzinie możliwości swobodnego modelowania jest niezmiernie istotna. Wiele elementów jest projektowanych całkowicie indywidualnie a o łatwości tego procesu i efekcie końcowym decyduje możliwość wzajemnej integracji różnych narzędzi i technik. Projektanci wnętrz mają do dyspozycji różnorodne zaawansowane metody modelowania od zastosowania profili złożonych po tworzenie dowolnych form przy pomocy narzędzia Kształt.


Modelowanie BIM to również możliwość szerokiego użycia komponentów BIM w coraz częściej udostępnianych bibliotekach producentów. W Archicadzie zaimplementowano praktycznie wszystkie potrzebne w codziennej pracy elementy – wyposażenie, meble i elementy otoczenia. Od wielu wersji Archicada są one sukcesywnie uaktualniane. Dodawane są nowe, ciekawe komponenty, opcje ułatwiające lepsze dostosowanie ich do rzeczywistości lub narzędzia umożliwiające tworzenie nowych obiektów lub ich import w różnych formatach 3D. Zmodernizowane w ostatniej wersji Archicada obiekty szafek kuchennych pozwalają na praktycznie nieograniczone wariantowanie i dostosowanie do rzeczywistych rozwiązań. Dostępne są np. tak długo oczekiwane i często stosowane przez projektantów uchwyty frezowane we frontach szafek.
Projektowanie wnętrz to ciągła współpraca i prezentacja efektów pracy pomiędzy projektantem a zamawiającym lub użytkownikiem przestrzeni. Proponowane rozwiązania mogą być prezentowane w postaci fotorealistycznych wizualizacji, wektorowych widoków 3D lub formatu BIMx Hyper Model przeznaczonego do przeglądania modelu wraz z dokumentacją na urządzeniach przenośnych lub stronach www.

Archicad
i modelowanie BIM

Archicad i modelowanie BIM

© WSC


Zaimplementowana w ostatniej wersji Archicada możliwość tworzenia widoków przekrojów, elewacji i rozwinięć ścian z użyciem tekstur i definicji materiałów wykończeniowych umożliwia przygotowanie automatycznej dokumentacji 2D całkowicie zgodnej z modelem 3D. Informacje są wprowadzane raz a następnie wielokrotnie wykorzystywane co pozwala na uniknięcie wielu błędów i nieporozumień. Uzyskana w ten sposób dokumentacja 2D jest zawsze skoordynowana. Proces jej tworzenia może być całkowicie zautomatyzowany co pozwala na skoncentrowanie się na projektowaniu, a nie rysowaniu i opisywaniu rysunków.
Wszystkie potrzebne informacje i cechy elementów mogą być zapisane bezpośrednio w modelu i wielokrotnie wykorzystywane. To właśnie możliwość powiązania dowolnych informacji z elementami modelu BIM decyduje o efektywności pracy i wykorzystaniu tworzonych modeli na wszystkich etapach przygotowania inwestycji. Odpowiednio nasycony informacją model jest bazą do różnego rodzaju analiz, symulacji lub przygotowania wizualizacji ułatwiających weryfikację założeń projektowych. Automatyczne generowanie zestawień lub przedmiarów materiałowych pozwala na ciągłą weryfikację postępu projektu i pracę na zawsze aktualnych danych na temat jego parametrów.

 

Więcej iformacji na stronie firmy WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o. w portalu PdA

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE