PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Korzystaj z darmowej wersji online

Efektywne energetyczne i zrównoważone rozwiązania uszczelniające

03 września '23

Jako przodujące przedsiębiorstwo w obszarze techniki uszczelnień firma ISO-Chemie rozwinęło całe spektrum wydajnych produktów uszczelniających, które przyczyniają się do osiągnięcia pozytywnego bilansu energetycznego budynków.

Certyfikowana dla domów pasywnych 3-płaszczyznowa taśma wielofunkcyjna z technologią hybrydową

Certyfikowana dla domów pasywnych 3-płaszczyznowa taśma wielofunkcyjna z technologią hybrydową

© 2023 ISO-Chemie GmbH

Rozwiązania systemowe specjalistów od uszczelnień przy budownictwie wydajnym energetycznie przyczyniają się także do polepszania takich czynników budowlano-fizykalnych jak szczelność powietrzna, trwała elastyczność, odporność na warunki pogodowe, izolacje cieplną i akustyczną, ochronę przed wilgocią i ogniem, a także tworzeniem zdrowego mikroklimatu pomieszczeń. Przy tym komponenty systemu opracowane specjalnie do niezawodnego uszczelniania budynków są ze sobą dopasowane pod względem funkcji i zastosowania oraz spełniają surowe wymagania Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

ISO3-SYSTEM USZCZELNIEŃ OKIENNYCH

Szczelność powietrzna, izolacja i ochrona przed złymi warunkami atmosferycznymi od jednego producenta! ISO³-SYSTEM USZCZELNIEŃ OKIENNYCH oferuje dla wielu sytuacji połączeniowych pasujące rozwiązanie uszczelnienia. Sprawdzone jakościowo produkty systemowe odpowiadają GEG (Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków) – EnEV obw. tylko do 31.10.20 – i są zgodne z zasadami RAL „Leitfaden zur Montage„ (Wytyczne do montażu). Produkty dają się przetwarzać w sposób łatwy, szybki i czysty. Oszczędza to nie tylko energię, ale także cenny czas pracy. Produkty są ze sobą optymalnie dobrane pod kątem funkcjonalności i zastosowania, więc mogą być stosowane w dowolnych kombinacjach.

System zawiera różne folie do połączeń okiennych dla oszczędnego czasowo i szczelnego powietrznie uszczelnienia, jak również trwałe elastycznie impregnowane rozprężne taśmy uszczelniające PUR, które oprócz izolacji cieplnej i akustycznej służą również ochronie przed warunkami pogodowymi.

Prosty montaż ISO-CONNECT OUTSIDE CL dzięki całkowitej powierzchni samoprzylepnej

Prosty montaż ISO-CONNECT OUTSIDE CL dzięki całkowitej powierzchni samoprzylepnej

© 2023 ISO-Chemie GmbH

Kolejne produkty to system montażowy w zewnętrznej warstwie izolacji cieplnej oraz innowacyjne wielofunkcyjne taśmy uszczelniające fugi, które spajają wszystkie 3-funkcje w jednym produkcie. Oprócz tego system uzupełniony jest o elastyczne uszczelniacze i piany montażowe PUR.

Ze względu na stale rosnące koszty energii, systemy zintegrowane z warstwą izolacji (WDV) są coraz częściej stosowane w nowych budynkach i renowacjach, które są mocowane przed nośnymi konstrukcjami ścian. Dla pozycji montażu okna ma to konsekwencje. Przesuwa się ono na zewnątrz do izolacji termicznej. W wyniku tej zmiany więcej światła dostaje się do pomieszczeń, a bilans energetyczny budynku poprawia się dzięki zyskom ciepła słonecznego, które można w ten sposób wykorzystać. ISO-Chemie opracowało elastyczny system montażu w zewnętrznej warstwie izolacji cieplnej, który jest dostosowany do wielu różnych sytuacji budowlanych.

SYSTEMY MONTAŻU W ZEWNĘTRZNEJ WARSTWIE IZOLACJI CIEPLNEJ ISO-TOP WINFRAMER „TYP 1” oraz „TYP 3” zostały wyróżnione przez Instytut Domów Pasywnych (PHI) jako „Komponenty certyfikowane dla budownictwa pasywnego” w kategorii Połączenia okienne.

Montaż naścienny z systemem ISO-TOP WINFRAMER „TYP 1”, uszczelnienie okna za pomocą ISO-BLOCO HYBRATEC

Montaż naścienny z systemem ISO-TOP WINFRAMER „TYP 1”, uszczelnienie okna za pomocą ISO-BLOCO HYBRATEC

© 2023 ISO-Chemie GmbH

ISO3-SYSTEM USZCZELNIEŃ ELEWACJI

Innowacyjne uszczelnienie fugi w elewacjach, połączeń dachowych i połączeń wewnętrznych. Fugi elewacji poddawane są ekstremalnym obciążeniom wynikającym z warunków pogodowych. ISO³-SYSTEM USZCZELNIEŃ ELEWACJI potrafi sprostać temu wyzwaniu. System oferuje trwałe, niezawodne i energooszczędne uszczelnienie elementów konstrukcyjnych w budownictwie elewacyjnym.

ISOM-SYSTEM USZCZELNIEŃ W BUDOWNICTWIE METALOWYM Z JEDYNYM NIEZALEŻNIE PRZETESTOWANYM SYSTEMEM USZCZELNIEŃ IFBS

Konstrukcje fugi w lekkim budownictwie metalowym poddawane są licznym klimatycznym i mechanicznym narażeniom. Wymaga to zastosowania rozwiązań systemowych dla uszczelnień fug, które utrzymują wsposób ciągły właściwości fizyczno-budowlane jak izolacja cieplna, szczelność powietrzna, izolacja akustyczna iprzeciwwilgociowa, ochrona antyogniowa oraz odporność nazmiany temperatury.

Zrównoważone uszczelnianie okna za pomocą folii na bazie naturalnych składników

Zrównoważone uszczelnianie okna za pomocą folii na bazie naturalnych składników

© 2023 ISO-Chemie GmbH

ISO-Chemie opracowała program uszczelnień specjalnie dostosowany do wykonywania odpornych na deszcz i szczelnych powietrznie konstrukcji dachowych i ściennych ze stalowymi profilami kasetowymi i elementami warstwowymi.

ISOµ-SYSTEM USZCZELNIAJĄCY
W BUDOWNICTWIE DREWNIANYM

Ambitne rozwiązania uszczelnień dla budownictwa drewnianego. Z pomocą ISOµ-SYSTEMU USZCZELNIAJĄCEGO W BUDOWNICTWIE DREWNIANYM uszczelnienie fug ruchomych odbywa się w sposób prosty i pewny. Ponieważ sprawdzone jakościowo produkty systemowe kompensują ruchy fug oraz są jednocześnie zoptymalizowane, jako blokada przed wilgocią i parą. Jest to niezbędne, gdyż fugi są szczególnie obciążone w konstrukcji domów drewniach.

System montażu w zewnętrznej warstwie izolacji cieplnej ISO-TOP WINFRAMER „TYP 3„ wyróżniony „Złotym Medalem„

System montażu w zewnętrznej warstwie izolacji cieplnej ISO-TOP WINFRAMER „TYP 3„ wyróżniony „Złotym Medalem„

© 2023 ISO-Chemie GmbH

ISOE-WDV SYSTEM USZCZELNIAJĄCY
W ZEWNĘTRZNEJ IZOLACJI CIEPLNEJ

System uszczelnień dla szczególnej oszczędności energii. ISOE-WDV SYSTEM USZCZELNIAJĄCY W ZEWNĘTRZNEJ IZOLACJI CIEPLNEJ zawiera wszystkie niezbędne komponenty uszczelnieniowe dla łatwego i pewnego połączenia zintegrowanych systemów izolacji cieplnej do otworów okiennych oraz przy występach. Zoptymalizowany jest przy tym specjalnie na proste, pewne i szybkie ułożenie systemu WDV do obszaru okien i drzwi, jak również dachów i cokołów. Dzięki temu można spełnić bez problemu, wszystkie wymagania fizykalno-budowlane.

Uszczelnienie okna za pomocą ISO-BLOCO HYBRATEC

Uszczelnienie okna za pomocą ISO-BLOCO HYBRATEC

© 2023 ISO-Chemie GmbH

ISOF-SYSTEM ANTYOGNIOWY

Opatentowane systemy grodzi antyogniowych dla fasad, fug, przełomów ścian i sufitów. Ochrona antyogniowa to podstawowy element bezpieczeństwa budynku. System antyogniowy gwarantuje, że w przypadku pożaru zapobiegniemy rozprzestrzenianiu się ognia i dymu w zdefiniowanym czasie, a elementy budowlane zachowają swoją stateczność. Wszystkie produkty ochrony antyogniowej podlegają regularnym kontrolom wewnętrznym i zewnętrznym. Dla technicznie prawidłowego i dopuszczalnego grodzenia fug oraz przełomów ściennych i dachowych, pasujące i wydajne kosztowo rozwiązanie oferuje ISOF-SYSTEM OCHRONY ANTYOGNIOWEJ.

Więcej informacji na stronie firmy ISO-CHEMIE GmbH w portalu A&B.

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE