22ARCHITEKCI sp. z o.o.

22ARCHITEKCI sp. z o. o. jest biurem architektonicznym założonym w 2010 r. przez czterech wspólników. Od początku swojej działalności pracownia związana jest z Saską Kępą, gdzie mieści się jej siedziba. Swoje pierwsze sukcesy pracownia osiągnęła dzięki uczestnictwu w konkursach architektonicznych. Dzisiaj biuro zatrudnia ponad 20 osób i pracuje dla klientów prywatnych jak i publicznych na terenie całej Polski, realizując obiekty mieszkaniowe, biurowe oraz użyteczności publicznej.

W architekturze zawsze interesowała nas logika rozwiązań i jej wymiar estetyczny, jako fundament działań ale także jej wymiar ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. W swoich projektach kładziemy silny nacisk na interdyscyplinarne podejście, kontekst urbanistyczny oraz przyszłe oddziaływanie budynku na otoczenie. Proces projektowy postrzegamy jako intensywny dialog z klientem, który ma na celu osiągnięcie wspólnego celu jakim jest realizacja inwestycji i satysfakcja przyszłych użytkowników.

Aby zapewnić jak najwyższą jakość dokumentacji nasze projekty opracowujemy w technologii BIM. Współpracujemy też z zaufanymi projektantami branżowymi z całej Polski, którzy znając lokalne uwarunkowania usprawniają proces administracyjny. Zapewniamy obsługę projektową od początkowych analiz inwestycyjnych, poprzez koncepcje, masterplany, po wielobranżowe projekty budowlane, przetargowe i wykonawcze a także nadzór autorski.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE