B2 STUDIO Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

Nie ma chyba dziedziny ludzkiej działalności bardziej fascynującej niż „tworzenie świata”, a w jej ramach bardziej wszechobecnej niż architektura. Tę właśnie działalność staramy się uprawiać razem z naszymi klientami dla, jak sądzimy, wspólnej satysfakcji oraz dobra użytkowników.

Filozofią naszego działania jest synteza potrzeb klienta i użytkowników oraz ducha miejsca, rozumianego nie tylko jako kontekst fizyczny ale także, w szerokim tego słowa znaczeniu, kulturowy.

Podstawową dewizą naszego działania jest partnerskie i indywidualne podejście do klientów, a największą dla nas satysfakcją – fakt stałej współpracy z tymi, którzy zdecydowali się z nami pracować.

Przykładamy dużą wagę do indywidualnego podejścia do każdego projektu, kładąc nacisk na połączenie wysokiej jakości architektonicznej i technicznej budynku, rzetelności przygotowywanej dokumentacji projektowej, oraz ukończenia realizacji w uzgodnionym terminie i w ramach ustalonego budżetu.

Istotną rolę odgrywają w naszej pracowni prace studialne i koncepcyjne, pomagające naszym klientom przygotować i zoptymalizować pomysł przyszłej inwestycji. Staramy się, aby owoce naszej pracy były elementem budującym wizerunek naszych klientów.

Nasza samodzielna działalność zapoczątkowana została w 1995 roku wraz z utworzeniem przez architektów Józefa Białasika i Witolda Bolka – B2 Studio.

Dorobek biura obejmuje kilkaset zrealizowanych obiektów o zróżnicowanej funkcji, od budownictwa mieszkaniowego, poprzez budynki biurowe, hotelowe, przemysłowe do obiektów komercyjnych i użyteczności publicznej.

Zespół projektowy tworzy ponad 80 architektów zgrupowanych w specjalistycznych działach odpowiadających za poszczególne etapy procesu inwestycyjnego. Ponadto Biuro posiada stałe grono współpracujących firm i projektantów branżowych, rzeczoznawców, a także doradców technicznych.

Biuro jest w pełni skomputeryzowane i posiada profesjonalne zaplecze techniczne niezbędne do przygotowania dokumentacji oraz materiałów graficznych. W pracy używamy zaawansowanego oprogramowania wspomagającego projektowanie m.in. typu CAD w tym oprogramowanie Autodesk Architectural Desktop, Revit oraz 3D Studio, Adobe Photoshop i inne.

Zajmujemy się projektowaniem wielobranżowych obiektów oraz zespołów obiektów o funkcjach: mieszkaniowych, hotelowych, biurowych, komercyjnych, użyteczności publicznej, a także przemysłowych.

Opracowujemy również projekty urbanistyczne i prace studialne. Dorobek firmy obejmuje również koordynację wielozadaniowych przedsięwzięć inwestycyjnych w kooperacji z innymi architektami. Oferujemy prezentacje naszych projektów w formie trójwymiarowych wizualizacji i animacji komputowych.

Oprócz doświadczenia projektowego posiadamy również dużą praktykę w dziedzinie przygotowania inwestycji. Zajmujemy się doradztwem na etapie poszukiwania odpowiedniego terenu pod inwestycję oraz tworzeniem programu inwestycji. Przygotowujemy studia chłonności terenu, a także profesjonalne oferty sprzedaży nieruchomości. Reprezentujemy inwestora przed organami administracyjnymi uzyskując w jego imieniu wszelkie dokumenty (decyzje, opinie, uzgodnienia itp.) służące realizacji inwestycji, w tym w szczególności: Decyzje o Warunkach Zabudowy, Decyzje o Środowiskowych Uwarunkowaniach Realizacji Inwestycji, Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, Decyzje o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej oraz Decyzje o Pozwoleniu na Budowę.

Przygotowujemy w imieniu inwestora wnioski do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, a także reprezentujemy go w procedurze ich sporządzenia.

W trakcie realizacji inwestycji prowadzimy nadzory autorskie oraz doradztwo techniczne, służymy również, w razie konieczności, pomocą i radą w procedurze oddania obiektu do użytkowania.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE