CLIP

CLIP pełni rolę generalnego wykonawcy całego zespołu projektowego i koordynuje integrację przestrzenną wymagań technicznych i konstrukcyjnych, a także ogólne planowanie w fazie projektowania.

INSPIRACJE