Counterspace Studio

Counterspace to studio architektoniczne z Johannesburga, prowadzone przez kobiecy zespół Sumayyi Vally, Aminy Kaskar i Sarah de Villiers. Duża część ich pracy powstaje w wyniku badań i interdyscyplinarnych projektów artystycznych, podejmując głównie projekty architektoniczne, zaangażowanie społeczne, konceptualizację wystaw i instalacji oraz badania i projektowanie urbanistyczne. Ich praca jest pod wpływem idei na rzecz inkluzywności, inności i przyszłości; często współpracują z innymi dyscyplinami kreatywnymi w tworzeniu innowacyjnych podejść do interesujących wyzwań projektowych. Inspiracją dla ich pracy jest ich lokalizacja — Johannesburg — i dążą do rozwijania ekspresji projektowej szczególnie dla Johannesburga i kontynentu — poprzez badania miejskie, publikacje, instalacje i architekturę. Counterspace uczestniczyło w wielu projektach badawczych, graficznych i zanurzeniowych z udziałem interesariuszy na skalę krajową, lokalnych architektów i różnych uniwersytetów w RPA; oprócz różnych projektów z zakresu architektury kulturowej na obszarach wiejskich i zurbanizowanych RPA, a także w projektach międzynarodowych. Praktyka zajmuje przestrzeń przylegającą do praktyki akademickiej, z Sumayyą prowadzącą jednostkę 12 w Podyplomowej Szkole Architektury w Johannesburgu, założonej przez profesora Lesleya Lokko, Sarah prowadzącą obecnie jednostkę 18 w tej samej instytucji oraz Aminą prowadzącą pracownię Housing Ecologies na Uniwersytecie Witwatersrand w podyplomowej szkole architektury.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE