Mariusz Twardowski Architektura

Właścicielem pracowni Mariusz Twardowski Architektura jest dr hab. Mariusz Twardowski, prof. PK na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 1996 roku współwłaściciel biura projektowego MTWW Architekci (dawniej Twardowski Wokan Studio Projektowe), od 2018 roku prowadzi własną praktykę projektową (Mariusz Twardowski Architektura). Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich i Izby Architektów Polskich, w latach 2008-2015 członek Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, w latach 2015-2018 członek Komisji Kwalifikacyjnej MPOIA, w latach 2009-2012 członek Zarządu SARP o/Kraków, od 2016 członek Głównej Komisji Rewizyjnej SARP, w latach 2003-2019 członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych i rozdziałów w książkach i czasopismach naukowych oraz monografii. lLaureat 18. głównych nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych. Ma w dorobku projekty i realizacje ponad 60 różnorodnych obiektów architektonicznych, uczestnik kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych prezentujących twórczość architektoniczną; uczestnik 40 wystaw indywidualnych i zbiorowych fotograficznych w Polsce i za granicą, jego fotografie publikowano w kilkudziesięciu czasopismach architektonicznych.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE