Maxberg

Biuro maxberg powstało w 2010 roku w Szczecinie z inicjatywy arch. Karola Nieradki. Swoją nazwę zawdzięcza wybitnemu architektowi i urbaniście początku XX w.

Max Paul Eduard Berg znany jest przede wszystkim jako architekt miasta Wrocławia oraz autor Jahrhunderthalle, zwanej później Halą Ludową we Wrocławiu. Urodził się jednak i ukończył pierwszą szkołę w rodzinnym Szczecinie, w którym pracował również jako architekt oraz w administracji budowlanej. Choć Berg wychowywał się, uczył, pracował i realizował swoje budynki w Szczecinie, do dzisiaj nie istnieje w zbiorowej świadomości mieszkańców miasta, w którym nie doczekał się nawet tablicy pamiątkowej…

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE