One Desk

Pracownia One Desk została założona w Krakowie przez Katarzynę Iwańczuk i Mikołaja Iwańczuka, absolwentów Politechniki Krakowskiej.

Choć od niemal 10 lat swojej działalności opracowujemy różne typy projektów, zarówno architektoniczne (kubaturowe) jak i wnętrzarskie (komercyjne i prywatne) staramy się, by miały jeden wspólny mianownik: dopasowanie formy do miejsca i kontekstu.

Szczególnie bliski jest nam kontekst historyczny stąd nasza słabość do starego budownictwa. Pomimo trudności, jakie niesie ze sobą projektowanie w historycznej tkance, staramy się nie tracić z pola widzenia funkcjonalności i wygody charakterystycznych dla współczesnej architektury mieszkaniowej. Być może właśnie godzenie tych sprzeczności jest dla nas najbardziej ekscytujące.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE