SKOS – Szybejko Architekci

SKOS – Szybejko Architekci jest pracownią projektową, założoną przez architektów Tomasza Szybejko i Jadwigę Smolińską-Szybejko w roku 1991. Pracownia tworzy duże inwestycje kubaturowe (osiedla mieszkaniowe, szkoły, biurowce, zakłady pracy, hale, domy wielo i jedno rodzinne), realizuje rewitalizacje i przebudowy oraz zajmuje się projektowaniem wnętrz (wnętrza biurowe, oświatowe, handlowe, gastronomiczne, hotelowe i mieszkalne). Posiada również doświadczenie w obsłudze projektowej inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Szukając kompromisu pomiędzy oczekiwaniami inwestora, kosztami realizacji i ograniczeniami prawa budowlanego stara się budować wizje przestrzeni z jednej strony kreatywnej i wyjątkowej, z drugiej zaś spójnej stylistycznie, przyjaznej i funkcjonalnej.

INSPIRACJE