IMA Interiors

Poruszając się swobodnie i dynamicznie w środowisku dizajnu, Studio IMA Interiors tworzy wnętrza dla klientów indywidualnych jak i dla firm. Założone w roku 2012 przez Izabellę Lubiniecką i Arnaud Mathieu, Studio wyraża się przez komplementarność i współudział swoich założycieli. Duet odsłania kreatywne światy opierające się na trzech głównych zasadach : właściwość proporcji, dążenie do równowagi pomiędzy materiałem i formą, nieustanne poszukiwanie elegancji.

Tandem rozwija swój osobisty styl opierając się na współpracy z licznymi rzemieślnikami i artystami. Razem nadają oni każdemu projektowi ekskluzywny wymiar, naznaczony współczesną i oryginalną estetyką

Produkty dla Domu – artykuły

INSPIRACJE