Kontent

Dla projektantów ze studia Kontent w tworzeniu przestrzeni ważne jest, aby każde nowe miejsce tworzyło spójną całość, by było manifestem ludzi w nim mieszkających lub pracujących — odbiciem ich sposobu życia, charakterów, wspomnień, pasji i marzeń. Aby kreowana przestrzeń była autentyczna i ściśle związaną z kontekstem, w którym się znajduje, aby w projektach w dużej mierze korzystać z materiałów naturalnych, a projekt realizowany był kompleksowo.

okno zamknie się za 5

Velux ArchiTips
Velux ArchiTips
Rewolucyjne i rewelacyjne sufity HeartFelt® Origami od Hunter Douglas Architectural
Rewolucyjne i rewelacyjne sufity HeartFelt® Origami od Hunter Douglas Architectural