Włodarczyk+Włodarczyk Studio Autorskie

„Architektura (a w jej ramach mieści się i urbanistyka i wnętrza i detal) jest połączeniem techniki i sztuki, najbardziej użytkową ze sztuk, sztuką trafiającą do najszerszego kręgu odbiorców, a jej, czyli architektury, wytwory decydują o poziomie cywilizacyjnym społeczności, która je realizuje. Zależy nam, aby ślad pozostawiony teraz świadczył jak najlepiej, na zawsze”. „Architektura (a w jej ramach mieści się i urbanistyka i wnętrza i detal) jest połączeniem techniki i sztuki, najbardziej użytkową ze sztuk, sztuką trafiającą do najszerszego kręgu odbiorców, a jej, czyli architektury, wytwory decydują o poziomie cywilizacyjnym społeczności, która je realizuje. Zależy nam aby ślad pozostawiony teraz świadczył jak najlepiej, na zawsze”.— architekci z Włodarczyk+Włodarczyk Studio Autorskie.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE