Iwona Wagner

Dr hab., pracowniczka naukowa Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się ekohydrologią terenów miejskich, błękitno-zieloną infrastrukturą i rozwiązaniami bazującymi na przyrodzie, zagospodarowaniu wód opadowych i adaptacji miast do zmian klimatu. Brała udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących tych zagadnień, miedzy innymi: SWITCH — projekcie europejskiego systemu zajmującego się zrównoważonym zagospodarowaniem wód opadowych w mieście, LIFE EH-REK — zajmującym się opracowaniem i wdrożeniem metod rekultywacji małych zbiorników rekreacyjnych w Łodzi, LIFE-RADOMKLIMA — przystosowującym przestrzeń Radomia do zmian klimatu poprzez zastosowanie elementów otwartej wody i zieleni. Brała udział w projektach opracowujących plany adaptacji miast do zmian klimatu — 44MPA i CLIMCITIES. Od roku 2020 jest Sekretarzem interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, monografii i rozdziałów podręcznikowych oraz wielu wystąpień konferencyjnych w tym obszarze

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE
AGD premium – wyrafinowany design i innowacyjne technologie Vestfrost
System okuć do drzwi Hawa Acoustics – elastyczne przesuwanie i skuteczna izolacja
MDV Aqua Thermal Super - Odpowiedź na potrzeby Twojego miasta