PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

BauderECO – materiały termoizolacyjne

14 maja '23

BauderECO – materiały termoizolacyjne

Z cyklu „Ekologiczne rozwiązania i technologie – trendy 2023”

Termoizolacja dachowa z biomasy i materiałów pochodzących z recyklingu BauderECO to lekkie i poręczne elementy termoizolacyjne z połączeniem na pióro i wpust dookoła płyt są wytrzymałe na ściskanie i można po nich chodzić. W jednym cyklu roboczym możliwe jest zamontowanie termoizolacji i drugiej warstwy odprowadzającej wodę.

BauderECO składa się z:

 • około 66% z biomasy, stanowiącej rdzeń izolacyjny. Znajdują się w niej łodygi i liście roślin oraz wymłócone kolby kukurydzy.
 • około 4% z surowców pochodzących z recyklingu. Odpady produkcyjne są przez nas zbierane i przetwarzane ponownie.
 • około 4% z wapna z muszli. Muszle stanowią odpad w przemyśle spożywczym. Z muszli tworzymy ochronną warstwę kryjącą.

BauderECO - materiały termoizolacyjne

BauderECO – materiały termoizolacyjne

© BAUDER

Specjalna tkanina znajdująca się na wierzchniej stronie termoizolacji BauderECO S składa się z czystego odmianowo rodzaju włókniny PP, która po wykorzystaniu może być poddana recyklingowi.

Dachy zielone

W ofercie BAUDER oprócz rozwiązań termoizolacyjnych, możecie znaleźć również inne ekologiczne rozwiązania, na przykład dachy zielone. Ich zalety to:

 • obniżenie temperatury nagrzania elementów pokrycia dachu (na dachu zielonym maksymalna różnica temperatur nie przekracza 30°C)ochrona newralgicznych elementów (odpowiadających za szczelność pokrycia) przed działaniem niskich temperatur  mrozu oraz promieniowaniem UV
 • zmniejszenie strat ciepła powstające w wyniku zjawisk przewodzenia o ok. 5%, a w wyniku przewietrzania o 5 do 50%
 • zapobieganie mechanicznemu uszkodzeniu, a także zwiększenie ochrony i odporności pożarowej pokrycia dachowego
 • tłumienie hałasu zewnętrznego o 40-50 dB
 • poprawa mikroklimatu poprzez obniżenie temperatury powietrza bezpośrednio nad zielonym dachem o 3-5°C przy równoczesnej regulacji wilgotności względnej powietrza
 • zmniejszenie o ok. 50% ilość wody opadowej odprowadzonej przez kanalizację deszczową w przypadku układów zazielenienia cienkowarstwowych ekstensywnych, a przy warstwie o grubości np. 75 cm zmniejszenie nawet o 90%
 • poprawienie estetyki budynku poprzez dodatkowe zielone miejsca wypoczynku połączone bezpośrednio z mieszkaniem
 • powiększenie czasu eksploatacyjnego elementów pokrycia dachowego nawet 2-3-krotnie ze względu na osłaniające działanie przed czynnikami atmosferycznymi, zewnętrznymi. Ogrody na dachach zakłada się na stropach, które mogą przenieść dodatkowe obciążenia rzędu 100-450 kg/m2 w zależności od sposobu zazielenienia konkretnego dachu
 • zazielenienie: systemy intensywnego zazielenienia dachów dają niemal nieograniczone możliwości kształtowania zieleni i przy prawidłowym wykonaniu dachy mogą być użytkowane jako ogrody.

 

Więcej informacji na stronie firmy BAUDER POLSKA Sp. z o.o. w portalu PdA.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE