PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Korzystaj z darmowej wersji online

Bezpieczeństwo to nie luksus

01 czerwca '21


Posadzki bezpieczne dla użytowników.
Z cyklu „Tarasy, podłogi, posadzki — trendy 2021”


Posadzki powinny być nie tylko piękne i funkcjonalne, ale przede wszystkim bezpieczne dla użytkowników. Dlatego tak ważna jest odporność zastosowanych materiałów na poślizg. Kto i dlaczego powinien zadbać o odporność posadzek na poślizg?

© Technika Antypoślizgowa


Architekci, projektanci, inspektorzy nadzoru budowlanego, inwestorzy, zarządcy, administratorzy obiektów użyteczności publicznej lub budynków mieszkalnych, chcą mieć pewność, że ich posadzki są bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi i poradnikami.

Brak certyfikowanych zabezpieczeń antypoślizgowych:

 • zagraża bezpieczeństwu użytkowników posadzek,
 • naraża inwestorów na straty z tytułu roszczeń odszkodowawczych ze strony osób poszkodowanych.
 • naraża projektantów i inspektorów na konsekwencje z tytułu odpowiedzialności prawnej wobec niezadowolonych inwestorów,
 • doprowadza do poważnych i kosztownych sporów między inwestorem, projektantem i wykonawcą, np. z tytułu gwarancji lub rękojmi.


Deutsche Bank – Metropolitan 2
Zadanie: Zabezpieczenie antypoślizgowe
Materiał: płytki ceramiczne
Przestrzeń: Sala obsługi interesantów
Gwarancja: 3 lata

© Technika Antypoślizgowa

Z jakich aktów prawnych wynika, że posadzka musi być bezpieczna dla użytkownika nieruchomości?

 • Ustawa Prawo Budowlane (art. 5 pkt 1 ppkt 1 lit.d.)
  „Obowiązek zapewnienia m.in., bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów.”
 • Ustawa Prawo Budowlane (art. 62 pkt 1)
  „Obowiązek poddawania obiektów przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat.”
 • Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami (art. 184b)
  „Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości.”

Z jakimi konsekwencjami należy się liczyć w wypadku zaniedbań i niedopilnowania bezpieczeństwa użytkowników obiektów?

Art. 91a.4) ustawy PB: Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Dotychczas, mając na uwadze powyższe konsekwencje inwestor wraz z architektem już na etapie projektowania, musieli zdecydować o montażu pięknej lub antypoślizgowej posadzki. Na szczęście te czasy bezpowrotnie minęły. Bezpieczeństwo już nie musi być efektem przykrego kompromisu.

Więcej informacji na temat regulacji prawnych: tutaj


Stadion Widzew – Łódź
Zadanie: Zabezpieczenie antypoślizgowe
Materiał: beton polerowany
Przestrzeń: Schody na koronie stadionu
Gwarancja: 3 lata

© Technika Antypoślizgowa

Technika Antypoślizgowa oferuje profesjonalne zabezpieczenia antypoślizgowego oraz usługę pomiaru współczynnika tarcia i PTF

Każda powierzchnia wykonana z płytek ceramicznych szkliwionych i polerowanych, z klinkieru, gresu, terakoty, a nawet granitu i gnejsu może zostać skutecznie zabezpieczona antypoślizgowo.Własna opatentowana technologia ZAP®

Świadczymy profesjonalne usługi zabezpieczenia śliskich powierzchni w oparciu o własną, opatentowaną technologię ZAP® i jako jedyna polska firma stosujemy własne preparaty chemiczne oparte na autorskich recepturach. Zawarte w preparatach nieorganiczne aktywatory powierzchni i polimery, na skutek chemicznej reakcji, wytwarzają̨ trwałe mikrostruktury powodując wzrost współczynnika tarcia dynamicznego.

Po usłudze zabezpieczona powierzchnia spełnia wymogi bezpieczeństwa według norm niemieckich DIN 51097, DIN 51130 i DIN 51131 i polskiej normy PN-EN13036-4. W ramach zlecenia wykonujemy profesjonalne pomiary antypoślizgowości i wystawiamy Certyfikat Zgodności przeprowadzonego badania oraz dołączamy wydruk charakterystyki współczynnika tarcia dynamicznego zabezpieczonej powierzchni.

To dzięki unikatowym rozwiązaniom technologicznym nasze usługi są skuteczne i bezpieczne zarówno dla nowych, jak i starych podłoży, przed lub po montażu. Długotrwały, przewidywalny efekt antypoślizgowy uzyskujemy wewnątrz i na zewnątrz budynków.


Manufaktura – Łódź
Zadanie: Zabezpieczenie antypoślizgowe
Materiał: granit polerowany
Powierzchnia: 800 m
Gwarancja: 3 lata

© Technika Antypoślizgowa

Doświadczenie i specjalizacja

Wszystkie usługi z naszego portfolio wykonują specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zgodnie z wytycznymi Instytutu Techniki Budowlanej i Ministerstwa Rozwoju. Każde zlecenie rozpatrujemy indywidualnie, uwzględniając potrzeby i życzenia Klientów. Realizujemy zarówno zlecenia jednorazowe jak i umowy stałe.

Więcej informacji: tutaj 


O czym powinny pamiętać osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo posadzek?

Jeśli jesteś odpowiedzialny za przestrzeń publiczną, to także ponosisz odpowiedzialność za bolesne upadki, poślizgnięcia, urazy powstałe jako ich skutek. Uniknij wysokich roszczeń odszkodowawczych i zadbaj o bezpieczeństwo użytkowników. Sprawdź, o czym warto pamiętać:

1. Każda płytka, w miarę upływu czasu oraz intensywności eksploatacji, traci swoją antypoślizgowości fabryczną.
2. Deklarowana klasa antypoślizgowa przez producenta nie stanowi certyfikatu czy atestu.
3. Antypoślizgowość danej posadzki w warunkach rzeczywistych zależy m.in. od:- rodzaju użytego materiału np. gres szkliwiony, granit polerowany, marmur itp,

 • rodzaju zelówki np. PU, TR, EVA, styrogum, tuniskór, skóra naturalna,
 • rodzaju lubrykanta np. woda, błoto, soki, olej, ketchup, musztarda, zupy, sosy,
 • siły nacisku, czyli naszej wagi.

4. Płytka antypoślizgowa o wysokiej klasie na sucho, może być śliska i niebezpieczna dla użytkowników, gdy powierzchnia jest mokra.
5. Płytka o dobrych właściwościach antypoślizgowych dla stopy obutej może być niebezpieczna dla stopy bosej przy powierzchni mokrej.


POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie
Zadanie: Zabezpieczenie antypoślizgowe z impregnacją
Materiał: marmur
Przestrzeń: wejście główne
Gwarancja: 3 lata

© Technika Antypoślizgowa

Jeśli masz wątpliwości co do bezpieczeństwa, nie ryzykuj — zleć profesjonalny pomiar współczynnika tarcia dynamicznego i PTV.

Odporność posadzki na poślizg, w wyniku działania czynników eksploatacyjnych i środowiskowych, może ulegać w trakcie użytkowania istotnym zmianom. Dlatego zaleca się okresową kontrolę tej właściwości. Częstotliwość takiego audytu powinna być uzależniona od sposobu i intensywności użytkowania posadzki. Zadaniem administratora czy zarządcy obiektu powinno być opracowanie planu w tym zakresie. Kontrola powinna być przeprowadzona w ramach przeglądów okresowych obiektów budowlanych wykonywanych raz na pięć lat, a według Ministerstwa Rozwoju nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Technika Antypoślizgowa wykona pomiar antypoślizgowości Twojej powierzchni według wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej. Następnie otrzymasz od nas Certyfikat Zgodności przeprowadzonego badania.

Nasz zespół ma potrzebne doświadczenie, a firma ugruntowaną pozycją na rynku. Dysponujemy odpowiednimi urządzeniami pomiarowymi, gwarantującymi wykonanie rzetelnego pomiaru, zgodnego z obowiązującymi normami.


Więcej informacji na stronie firmy Technika Antypoślizgowa w portalu A&B.

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE