PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Korzystaj z darmowej wersji online

Cerrad z nową, innowacyjną technologią

11 stycznia '21

Producent coraz bliżej realizacji znaczącej inwestycji w branży ceramicznej.


Cerrad
inwestuje ponad 122 mln złotych w pionierską technologię. W Starachowicach powstaje innowacyjna i ekologiczna linia pilotażowa do produkcji wielkoformatowych, głęboko strukturalnych płytek gresowych. Producent stawia na proekologiczne rozwiązania.

Dzięki innowacji powstanie linia przeznaczona do produkcji wielkoformatowych płytek ceramicznych w technologii gresu z wykorzystaniem braków miękkich, powstałych na etapie formowania produktu oraz umożliwiająca wykonanie w produkcie głębokiej struktury. Projektowana linia produkcyjna pozwoli na wprowadzenie na rynek nowych, unikalnych produktów. Pozwoli także zmniejszyć zapotrzebowania na surowce, wodę i energię, podniesie ekonomikę produkcji oraz ograniczy wpływ na środowisko naturalne.

Linia produkcyjna
Cerrad

linia pilotażowa zostanie umieszczona na terenie zakładu w Starachowicach

© Cerrad

Linia pilotażowa ulokowana zostanie na terenie zakładu produkcyjnego w Starachowicach. W drugiej połowie grudnia 2020 roku Cerrad ogłosił przetarg na wybór dostawców maszyn i urządzeń.

Mimo zastanej rzeczywistości związanej z pandemią, znajdujemy nowe, skuteczne rozwiązania, jednocześnie konsekwentnie realizując obraną strategię rozwoju, zakładającą wdrażanie kolejnych ambitnych projektów. Unikalna na skalę europejską proekologiczna linia, to dowód na to, że Cerrad stawia na innowacje i rozwój swojej oferty produktowej, ale jest również przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie — mówi Paweł Bąk, prezes zarządu Cerrad.

Cerrad łączy z sukcesem świat nauki z praktyką firmy. Wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą realizuje projekty badawcze i rozwojowe, które znajdują uznanie instytucji publicznych i pozyskuje na nie znaczące środki z Funduszy Europejskich.

Fabryka Cerrad

fabryka Cerrad w Starachowicach

© Cerrad

Skupiamy swoją uwagę na rozwijaniu własnego zaplecza rozwojowego, korzystając także z rodzimego dorobku naukowego uznanych autorytetów branży, tworząc innowacyjne rozwiązania służące produkcji i chroniące środowisko naturalne — mówi Robert Cholewiński, kierownik ds. projektów unijnych w Cerrad.

Wśród instytucji finansujących działania przedsiębiorstwa są między innymi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozpoczęcie produkcji planowane jest początkiem 2022 roku. Cerrad otrzyma dotację czterdzieści procent środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt realizowany jest w ramach konkursu „Szybka ścieżka” prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE