PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Energooszczędny montaż okien – systemy SOUDAL

06 maja '22

Montaż stolarki otworowej: systemy SOUDAL.
Z cyklu „Okna, drzwi, okucia, osłony – trendy 2022”

Optymalizacja zużycia energii w budynku wymaga zastosowania technologii, które skutecznie zapobiegają emisji ciepła z jego wnętrza. Tylko budynek szczelny powietrznie z zachowaną ciągłością termiczną spełni obowiązujące wymogi określone w Warunkach Technicznych, dotyczące parametrów przenikalności termicznej ścian, dachów, fundamentów, okien i drzwi.


Poprawa charakterystyki energetycznej budynków jest jednym z priorytetów europejskiej polityki w zakresie klimatu i energii. Zastosowanie ekologicznych i efektywnych źródeł ciepła jest niezbędne, ale może okazać się niewystarczające – równie istotną rolę odgrywa prawidłowo przeprowadzona termoizolacja budynku.

Drogą niekontrolowanej ucieczki ciepła często jest nieszczelnie zamontowana stolarka otworowa. Nawet najwyższej jakości okna nie zagwarantują optymalnego poziomu szczelności, jeśli nie zostaną poprawnie zamontowane. Od jakości i dokładności prac uszczelniających złącze stolarki z murem zależy m.in. efektywność energetyczna wykonanej przegrody.

Prawidłowo zaprojektowany i wykonany montaż stolarki:

  • zapewni wysoki komfort termiczny użytkowania pomieszczeń,
  • zmniejszy koszty ogrzewania,
  • ograniczy emisję CO2 do atmosfery,
  • wpłynie na komfort zdrowotny.

Szczelny montaż okien

Z myślą o energooszczędnym budownictwie firma Soudal opracowała innowacyjne rozwiązania systemowe. Jest to m.in. Soudal Window System (SWS) – system warstwowego montażu okien i drzwi, który nazywany jest również ciepłym lub szczelnym montażem. SWS spełnia wymagania zawarte w kluczowych dokumentach dotyczących prawidłowego montażu okien i rekomendowany jest przez Instytutu Techniki Budowlanej. Gwarantuje on efektywne i trwałe uszczelnienie styku stolarki ze ścianą zewnętrzną dzięki zabezpieczeniu warstwy izolacyjnej wokół okna przed infiltracją i eksfiltracją powietrza, a w konsekwencji jej zawilgoceniem. Mówiąc najprościej, uszczelnienie złącza okiennego w systemie SWS składa się z trzech warstw, które ściśle ze sobą współpracują.

uszczelnienie taśmami paroizolacyjnymi

© Soudal

Funkcję izolatora termicznego pełni pianka poliuretanowa (warstwa środkowa), która dokładnie wypełnia szczelinę między oknem a murem. Ponieważ tylko sucha pianka charakteryzuje się doskonałymi parametrami izolacyjnymi, to konieczne jest wykonanie podczas montażu okna dodatkowych uszczelnień – wewnętrznego i zewnętrznego. W tym celu wykorzystuje się specjalne taśmy okienne SWS lub płynne membrany Soudatight.

uszczelnienie płynnymi membranami Soudatight

© Soudal

Przenikaniu wilgoci z pomieszczenia do warstwy izolacji termiczno-akustycznej (warstwa wewnętrzna) przeciwdziała taśma lub płynna membrana paroszczelna.

Z kolei taśma lub płynna membrana paroprzepuszczalna chroni piankę przed wnikaniem wilgoci z otoczenia, wiatrem i deszczem (warstwa zewnętrzna), umożliwiając jednocześnie migrację pary wodnej w odwrotnym kierunku.

Kolejną propozycją firmy Soudal jest SoudaFrame SWI (Soudal Window Installation), certyfikowany przez Passive House Institute. System SWI w połączeniu z systemem SWS znacząco poprawia efektywność energetyczną budynku.

Montaż okien w warstwie ocieplenia

SoudaFrame SWI jest nowoczesnym systemem do montażu kompletnego stolarki otworowej przed licem ściany konstrukcyjnej. Głównym elementem tego systemu jest lekka rama montażowa o bardzo niskiej przenikalności cieplnej i zupełnym braku rozszerzalności termicznej, wykonana z materiału GFPR, czyli z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Montaż okna bezpośrednio w ramie montażowej systemu SoudaFrame SWI nie wymaga zastosowania metalowych kotew montażowych, wsporników, konsol, kątowników itp., a co za tym idzie – eliminuje powstanie punktowych mostków termicznych wokół okna lub drzwi zewnętrznych. System SWI może być stosowany do wszystkich profili okiennych i drzwiowych, niezależnie od ich rozmiaru, ani materiału, z którego zostały wykonane. System ten gwarantuje precyzyjny dobór wymiarów ramy montażowej do otworu okiennego i jest odpowiedni zarówno dla nowych, jaki i dekarbonizowanych budynków. Co istotne, SoudaFrame SWI otrzymał certyfikat Passive House Institute, który potwierdza, że system ten może być stosowany w budownictwie pasywnym i w budynkach rewitalizowanych ubiegających się o certyfikację energooszczędności.

redukcja mostków cieplnych z zastosowaniem SWI

© SOUDAL

Podstawowe komponenty systemu SWI

Okno osadzane jest na specjalnej ramie montażowej, która stanowi przedłużenie ściany. SoudaFrame SWI składa się z lekkich elementów w kształcie litery „L”, gwarantujących maksymalnie szczelne połączenie ramy z warstwą termoizolacji. Elementy ramy wykonane są z materiału GFPR. Jest to materiał kompozytowy złożony z włókna szklanego i żywicy reakcyjnej. Pierwszy składnik pełni funkcję wzmocnienia mechanicznego, który pochłania siły rozciągające, drugi służy do osadzania włókien i pochłania siły ściągające. W rezultacie innowacyjne tworzywo sztuczne GFPR łączy w sobie takie zalety, jak wyjątkowo niska waga, wysoka wytrzymałość i trwałość, stabilność wymiarów (brak rozszerzalności termicznej) oraz odporność na korozję i wpływy atmosferyczne.

Elementy ramy można ze sobą bardzo łatwo i szybko połączyć, co pozwala na sprawne i efektywne przeprowadzenie niezbędnych prac. Do montażu ramy wykorzystywane są metalowe narożniki, które umieszcza się we wpustach, a następnie zabezpiecza metalowym wkrętem.

Kolejnym ważnym elementem systemu SoudaFrame SWI jest klej – uszczelniacz hybrydowy Soudaseal SWI, za pomocą którego kompletna rama montażowa mocowana jest do lica ściany konstrukcyjnej. Soudaseal SWI charakteryzuje się natychmiastową przyczepnością początkową, elastycznością i może być stosowany do niemal wszystkich materiałów budowlanych. Ponadto umożliwia wykonanie połączenia odpornego na infiltrację i eksfiltrację powietrza, zapewniając szczelność złącza.

etap montażu SWI

© SOUDAL

Kompatybilność z systemem SWS

SoudaFrame SWI jest w pełni zintegrowany z Soudal Window System. Po mechanicznym zainstalowaniu ramy okna lub drzwi należy uszczelnić styk stolarki zgodnie z zasadami trójwarstwowego montażu. Szczelinę dylatacyjną pomiędzy stolarką a ramą montażową wypełnia się obwodowo pianką poliuretanową z systemu SWS. W dalszej kolejności uszczelnia się warstwę izolacji termicznej i akustycznej przed przenikaniem powietrza oraz wilgoci przy pomocy taśm paroizolacyjnych SWS lub płynnych membran Soudatight.

Zalety systemu SWI

Zastosowanie SoudaFrame SWI redukuje do minimum ryzyko powstania obwodowych liniowych mostków cieplnych na połączeniu ościeżnica — ościeże. Zastosowanie systemów SWS i SWI gwarantuje najwyższą izolacyjność złącza okiennego i skutecznie zapobiega ucieczce ciepła z budynku tą drogą. System ten pozwala także znacznie skrócić czas wykonania prac związanych z instalacją stolarki otworowej, a dodatkowo korekta wymiarów ramy oraz jej montaż mogą być z powodzeniem przeprowadzone przez jedną osobę. Ponadto do produkcji materiału GFPR, z którego wykonana jest rama montażowa z systemu SWI, zużywa się o 75% mniej energii niż do produkcji stali czy aluminium. Kompozyt ten jest przyjazny dla środowiska również dlatego, że podlega recyklingowi.

Wybór optymalnego rozwiązania w Soudal BIM

Wszystkie komponenty SoudaFrame SWI można znaleźć w oprogramowaniu BIM. BIM jest specjalnym narzędziem do modelowania informacji o budynku, które zdecydowanie ułatwia pracę architektów, inżynierów i innych przedstawicieli branży budowlanej. Wystarczy zdefiniować parametry początkowe w Soudal BIM, aby uzyskać dostęp do informacji o oferowanych przez firmę materiałach do montażu i uszczelniania stolarki otworowej. Ważną funkcjonalnością oprogramowania jest Selektor Systemu Ram Montażowych. Selektor ten pozwala m.in. dobrać odpowiednią ramę montażową do projektu, znaleźć najlepsze dla danej ramy uszczelnienie, czy też osadzić w niej okno o domyślnych właściwościach.

Więcej informacji na stronie firmy Soudal Sp. z o.o. w portalu A&B.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE