PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

HAURATON - systemy odprowadzania wody deszczowej

10 grudnia '23

Podstawowym zadaniem rozwiązań HAURATON jest zebranie wody deszczowej, jej oczyszczenie i retencja, a w ostateczności odprowadzenie do naturalnego obiegu wody w środowisku.

RYNEK | BOCHNIA

RYNEK | BOCHNIA

© HAURATON

Innowacyjne i kompleksowe systemy

Szeroki wachlarz nowoczesnych produktów pozwala na tworzenie kompletnych systemów gospodarowania wodą opadową.

NOWY RYNEK | POZNAŃ

NOWY RYNEK | POZNAŃ

© HAURATON

HAURATON dostarcza:

 • odwodnienia liniowe, które zbierają wodę w miejscu wystąpienia opadu, a niektóre z nich już na tym etapie mają możliwość filtrowania zanieczyszczeń
 • separatory (stalowe, z tworzywa, betonowe) filtrujące wodę z zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi, tłuszczami, czy skrobią
 • systemy retencyjne i rozsączające, które pozwalają na czasowe gromadzenie wody w miejscu wystąpienia opadu i stopniowe odprowadzanie do naturalnego środowiska na tym samym obszarze.

BIUROWCE.KTW | KATOWICE

BIUROWCE.KTW | KATOWICE

© HAURATON

HAURATON to marka, która jest obecna przy najważniejszych i największych inwestycjach w Polsce i na świecie.

Systemy odwodnień liniowych HAURATON są montowane na obiektach o różnych klasach obciążenia: od A15 (ruch pieszy) po F900 (ruch lotniczy). Są to między innymi:

 • skwery, deptaki, place

 • osiedla mieszkaniowe

 • obiekty sportowe

 • biurowce, obiekty kulturalne

 • centra handlowe, centra logistyczne

 • stacje benzynowe

 • infrastruktura drogowa, kolejowa i lotniska.

BIUROWCE.KTW | KATOWICE

BIUROWCE.KTW | KATOWICE

© HAURATON

Rozwiązania HAURATON sprawdzą się wszędzie tam, gdzie:

 • istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia nawalnego opadu

 • woda deszczowa spływa z dużej powierzchni

 • wymagana jest wysoka jakość i wytrzymałość materiału

 • należy oczyścić dużą ilość wody deszczowej w krótkim czasie

 • system odwodnień ma być wydajny i skuteczny, a jednocześnie elegancki i dyskretny.

RYNEK | BOCHNIA

RYNEK | BOCHNIA

© HAURATON

Planując inwestycje z HAURATON Polska zyskujesz wsparcie na każdym etapie projektu:

 • przy tworzeniu specyfikacji produktowej

 • doborze rozwiązań

 • obliczeniach hydraulicznych.

KRĘGI TANECZNE | KATOWICE

KRĘGI TANECZNE | KATOWICE

© HAURATON

Zespół doświadczonych doradców HAURATON Polska wykonuje niezbędne obliczenia i pomiary przy doborze systemu, a także dzieli się wskazówkami dotyczącymi montażu i eksploatacji.

KAMPUS BIUROWY FOREST | WARSZAWA

KAMPUS BIUROWY FOREST | WARSZAWA

© HAURATON

 

Więcej informacji na stronie firmy HAURATON Polska sp. z o.o. w portalu PdA.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE