PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

HYBRYD – producent opraw, modułów i systemów oświetlenia awaryjnego

01 grudnia '22


Firma HYBRYD Sp. z o.o istnieje na rynku od 1986. Rozpoczynała od produkcji układów hybrydowych grubowarstwowych dla potrzeb urządzeń medycznych, później ofertę rozszerzono o zastosowania w urządzeniach sygnalizacyjnych dla kolejnictwa, a następnie dla motoryzacji.

W kolejnych latach rozwoju firmy rozbudowano park maszynowy, rozszerzono technologię produkcji o montaż układów na płytkach PCB, poszerzono asortyment produkowanych wyrobów o układy elektroniczne do zasilania świetlówek elektroluminescencyjnych (stateczniki elektroniczne i moduły awaryjne), wprowadzono do produkcji układy zasilania oświetlenia awaryjnego wyposażone w interfejs cyfrowy.

Siedziba firmy

Siedziba firmy

© HYBRYD

Oprawy, moduły i systemy oświetlenia awaryjnego

Oprawy oraz akcesoria montażowe produkowane przez Hybryd, spełniają potrzeby każdej realizacji. Obiekty mogą być prowadzone od etapu projektowania oświetlenia, przez produkcję, dostawę i montaż, po obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną włącznie. Firma posiada pełne zaplecze konstrukcyjne i projektowe, które pozwala na dostosowanie oferty pod wymagania konkretnych obiektów oraz do indywidualnych oczekiwań biur architektonicznych. Wysoką jakość produktów i usług potwierdza Certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015.

CRYSTAL II SGN

CRYSTAL II SGN

© HYBRYD

Od 2018 roku firma Hybryd realizuje projekt pt. „Opracowanie nowego typu efektywnego energetycznie systemu dynamicznych opraw oświetlenia awaryjnego wykorzystujących komunikację bezprzewodową” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania I.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Podziałania I.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014—2020.

Nowości w ofercie

Efektem projektu są trzy rodzaje nowo powstałych opraw:

  • PRIMOS III — rodzina opraw, przeznaczona do oświetlenia awaryjnego. Zadaniem PRIMOS III SGN jest wskazanie kierunku ewakuacji. PRIMOS III doświetla drogi ewakuacyjne, znaki ewakuacyjne, pomieszczenia w budynkach użyteczności publicznej, miejscach pracy, itd. PRIMOS III DYN wskazuje kierunki ewakuacji dynamicznie, zgodnie z zadanym scenariuszem.
  • SUNON RND i SUNON SQRoprawy natynkowe o wysokiej wydajności, przeznaczone do oświetlenia awaryjnego. Ich zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej i miejscach pracy.

SUNON SQR i SUNON RND

SUNON SQR i SUNON RND

© HYBRYD

  • CRYSTAL II SGNoprawa LED małej mocy, przeznaczona do oświetlenia awaryjnego, w zależności od mocowania do montażu natynkowego lub podtynkowego. Jej zadaniem jest wyznaczanie dróg ewakuacyjnych przy użyciu wewnętrznie podświetlanego znaku ewakuacyjnego w standardzie PN-ISO 7010. Zadaniem CRYSTAL II jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej i miejsca pracy.

 

Więcej informacji na stronie firmy HYBRYD Sp. z o.o w portalu PdA.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE