PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Korzystaj z darmowej wersji online

Intuicyjna, prosta w obsłudze przeglądarka BIM

05 grudnia '23

Technologie wspierające skuteczną komunikację i wymianę informacji przy obsłudze procesu budowlanego w Polsce dopiero się rozwijają. Potrzeba stosowania rozwiązań kompleksowych, ale nieobciążających budżetu inwestycji staje się na tyle istotna, że Athenasoft wypuściła na rynek nowe, funkcjonalne narzędzie – przeglądarkę AthBIM. Dostępne są dwie wersje przeglądarki BIM – darmowa oraz pełna wersja (płatna). AthHIM odpowiada na jedną z kluczowych potrzeb środowiska – skuteczną wymianę informacji dotyczącej inwestycji. 

BIM jest obecnie dynamicznie rozwijającą się technologią wspomagającą proces projektowania oraz zarządzania budową. Zaawansowane oprogramowanie BIM jest jednak drogie i – umówmy się – nie każdy potrafi z niego korzystać. I nie każdy musi. Niemniej jednak – tylko za pomocą technologii BIM tak naprawdę można w sposób kompleksowy i bezpieczny zarządzać informacją na budowie. 

Zmiana typu oraz nazwy obiektu w projekcie

Zmiana typu oraz nazwy obiektu w projekcie

© Athenasoft

Rynek poszukuje takich rozwiązań, które bez obciążania budżetów mogłyby być nośnikiem informacji o inwestycji – pokazywać wszystkim uczestnikom procesu budowlanego plany i stan realizacji poszczególnych etapów budowy. 

Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi Athenasoft, oddając w ręce użytkowników nową, prostą w obsłudze i funkcjonalną przeglądarkę modeli ICF – AthBIM. 

AthBIM umożliwia użytkownikom szybki i łatwy dostęp do najnowszych modeli, dzięki czemu zespoły projektowe mogą identyfikować, śledzić i rozwiązywać problemy koordynacyjne w przejrzysty i wydajny sposób.

Eksport danych obiektów do formatu MS Excel

Eksport danych obiektów do formatu MS Excel

© Athenasoft

Przeglądarka dedykowana jest wszystkim grupom uczestników projektu budowlanego – od inwestora, poprzez projektantów, kosztorysantów, wykonawców, dostawców, inżynierów nadzoru czy w końcu – administratorów budynku. Informacje zawarte w modelach BIM wspierają każdy etap realizacji inwestycji. 

Zastosowanie przeglądarki AthBIM poprawia efektywność i oszczędza czas, pozwala na lepsze zrozumienie projektu, ułatwia współpracę z zespołem i zarządzanie projektem. To również narzędzie wspierające dokładność wykonania i optymalizację kosztów budowy i późniejszej eksploatacji budynku. 

Zapis zmienionych danych obiektów w formacie IFC

Zapis zmienionych danych obiektów w formacie IFC

© Athenasoft

Athenasoft wprowadziła na rynek darmową wersję produktu, o ograniczonych funkcjonalnościach. 

Pełna wersja przeglądarki AthBIM to produkt płatny, ale w przeciwieństwie do dostępnych na rynku produktów – nie ogranicza się do modułów płatnych funkcjonalności, ale daje możliwość korzystania z pełnej wersji programu. 

Grupowanie modeli BIM i prezentacja na jednym widoku 3D

Grupowanie modeli BIM i prezentacja na jednym widoku 3D

© Athenasoft

Czym wyróżnia się nowa przeglądarka AthBIM? 

 • Umożliwia obsługę modeli wykonanych w technologii BIM zapisanych w formacie IFC – dane można analizować na widoku 3D oraz w dostępnych panelach prezentujących strukturę, typy lub listę obiektów. Naniesione zmiany w projekcie związane ze zmianą typów i nazw obiektów oraz wprowadzone lub zmienione właściwości można zapisać w pliku IFC i udostępnić innemu uczestnikowi procesu budowlanego.
 • Duża paleta narzędzi pomiarowych umożliwia sprawdzanie wymiarów obiektów i porównywanie ich z danymi zapisanymi w modelu.

 • Porównywanie 2 wersji modelu ułatwia analizę wprowadzanych zmian i pozwala wyeliminować potencjalne błędy. Filtry usprawniają dostęp do korygowanych fragmentów projektu.

 • Możliwość zmiany kolorystyki obiektów zawierających określoną właściwość poprawia prezentację w panelach i na widoku 3D. 

Współpraca z platformą do zarządzania komunikacją w projekcie BIMcollab

Współpraca z platformą do zarządzania komunikacją w projekcie BIMcollab

© Athenasoft

Funkcjonalności dostępne w wersji płatnej:

 • Obsługa notatek zapisanych w formacie BCF i BCF-zip to przede wszystkim łatwość wymiany informacji – AthBIM umożliwia odczyt notatek w wersji podstawowej przeglądarki.

  Wersja pełna pozwala edytować wczytane notatki i tworzyć własne. Funkcja wysyłania – załącznikiem stworzonej notatki BCF, daje możliwość dystrybucji programem pocztowym do wskazanego odbiorcy, co znacząco usprawnia wymianę informacji między uczestnikami procesu budowlanego.

 • Grupowanie modeli BIM i prezentacja na jednym widoku 3D 

  ATHBIM pozwala wczytać kilka modeli danego obiektu, w których zapisane są różne branże i po zgrupowaniu wyświetlić całość na jednym widoku 3D. Dzięki temu można uzyskać dostęp do większej ilości informacji i dokonać analizy poszczególnych modeli.

 • Mechanizm cięć modelu 3D ułatwia dostęp do ukrytych obiektów w modelu oraz pozwala uzyskać dowolny przekrój.

 • Eksport danych obiektów do formatu MS Excel – w panelu „Lista” domyślnie wyświetlane są dane wszystkich obiektów projektu. Dostępne mechanizmy grupowania i filtrowania danych pozwalają szybko uzyskać preferowaną listę elementów, którą można wyeksportować do pliku w formacie XSL.

 • Edycja oraz dodawanie własnych właściwości do obiektów

  Dla wybranych obiektów lub całych grup dostępne są mechanizmy dodawania nowych właściwości lub edycji już istniejących. W przeglądarce AthBIM można dokonać korekty w wybranych zakresach zawartości projektu i zapisać nowe niezbędne informacje.

 • Zmiana typu oraz nazwy obiektu w projekcie
  W przypadku drobnych błędów w opisach lub sposobie zdefiniowania typu obiektu w wersji pełnej można wprowadzić niezbędne korekty.

 • Współpraca z platformą do zarządzania komunikacją w projekcie BIMcollab

  Integracja przeglądarki AthBIM z oprogramowaniem innego dostawcy – platformą BIMcollab, która pozwala na śledzenie procesów BIM w chmurze.

 • Kopiowania wykonanych pomiarów do innych programów

  Wykonywanie pomiarów obiektów z prezentacją w pasku wiersza przedmiaru ułatwia analizę i pozwoli skopiować uzyskane wyniki do innych programów.

Edycja oraz dodawanie własnych właściwości do obiektów

Edycja oraz dodawanie własnych właściwości do obiektów

© Athenasoft

Przeglądarkę AthBIM można pobrać na stronie athbim.com

Więcej informacji na stronie firmy Athenasoft w portalu PdA.

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE