PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Invisible Connections – inteligentne ukryte połączenia elementów prefabrykowanych

01 listopada '20


Dynamiczny rozwój prefabrykacji i ciągły postęp technologiczny wymuszają na producentach akcesoriów i łączników poszukiwanie coraz doskonalszych systemów, które spełnią oczekiwania zarówno inwestorów, jak i architektów czy konstruktorów.

Norweska firma Invisible Connections od lat specjalizuje się w dostarczaniu inteligentnych rozwiązań do połączeń prefabrykatów. W swojej ofercie ma łączniki do prefabrykowanych belek (BSF), biegów i podestów schodowych (TSS) oraz płyt TT (DTS). Cechą wspólną tych rozwiązań jest realizacja połączeń w sposób ukryty i gwarantujący zachowanie walorów estetycznych zgodnie z najśmielszymi wizjami architekta.

konstrukcje szkieletowe

Klasyczne oparcie belek na wspornikach słupów może zaburzać uzyskanie wizualnego efektu czystej konstrukcji. Dzięki systemowi BSF Invisible Connections możliwe jest ukształtowanie węzłów, które wyglądają jak w konstrukcjach monolitycznych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości powierzchni elementów charakterystycznej dla prefabrykatów.

Wysuwany nóż z kieszeni belkowej do zabetonowanej kieszeni słupowej pozwala na realizację połączeń pod różnymi kątami, w płaszczyznach pionowych i poziomych, a także oparcie belek na słupach o różnych kształtach (np. okrągłych).

Ponad 30-letnie doświadczenie Invisible Connections ułatwia realizację wnętrz i elewacji z eksponowaniem betonu, kojarzonym z trwałością, wytrzymałością i nowoczesnością. Oprócz walorów estetycznych stosowanie łączników przynosi też korzyści praktyczne — w miejscu klasycznych wsporników żelbetowych tworzy się wolna przestrzeń, np. do przeprowadzenia instalacji. Można również obniżyć wysokość kondygnacji (budynku), zastępując systemem BSF tradycyjne rozwiązanie oparcia belek drugorzędnych na podciągu.

Efektowny detal architektoniczny, Usher Hall w Edynburgu

fot.: © Jordahl&Pfeifer

Konstruktorzy mają do dyspozycji gotowe rozwiązania, nierzadko skomplikowanych węzłów belka-słup czy belka-belka, o sklasyfikowanych nośnościach. Redukcja mimośrodu przyłożenia siły pionowej dzięki oparciu noża blisko osi podpory wpływa korzystnie na rozkład sił wewnętrznych i umożliwia optymalizację konstrukcji

Producenci prefabrykatów doceniają prosty szalunek i zbrojenie słupów oraz większą wydajność przy składowaniu i transporcie, a także odporność na uszkodzenia elementów.
Ukryte połączenia stosowane są zarówno w żelbetowych belkach prefabrykowanych, jak i zespolonych (PFEIFER Hybridbeam®). Parkingi wielopoziomowe, budynki biurowe, stadiony, hale sportowe i przemysłowe, budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej — wszędzie tam system BSF znajduje swoje zastosowanie.

Doskonałym przykładem realizacji obiektu w całości prefabrykowanego z wykorzystaniem systemów Invisible Connections jest parking przy kompleksie Millenium Towers we Wrocławiu. Architekt Wojciech Jarząbek położył nacisk na idealne wkomponowanie bryły obiektu w istniejące już otoczenie biurowców. Spełnienie wizji projektanta i osiągnięcie wizualnego efektu czystej konstrukcji nie byłoby możliwe bez wykorzystania nowoczesnej technologii w zakresie prefabrykacji i połączeń.


Prefabrykowany parking we Wrocławiu

fot.: © Jordahl&Pfeifer

klatki schodowe

Mądre zaprojektowanie klatki schodowej w budynkach mieszkalnych czy obiektach biurowych może przynieść wiele korzyści zarówno na etapie budowy, jak i podczas eksploatacji. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie pełnych prefabrykatów betonowych jako elementów biegów schodowych i spoczników. Nośnymi połączeniami konstrukcyjnymi w klatkach prefabrykowanych są elementy systemu TSS Invisible Connections. Dzięki innowacyjnej metodzie wysuwania stalowego komponentu nośnego tuż przed realizacją oparcia, ściany klatki schodowej mogą zostać wykonane nie tylko do poziomu podestów, ale od razu na większą wysokość — jest to duże usprawnienie procesu ich wznoszenia, które łączy się w sposób oczywisty z redukcją kosztów.

Budowa i zasada działania łączników Invisible Connections sprawia, że połączenie prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych pozostaje niewidoczne, walory estetyczne wnętrza klatki zwiększają się, a standard budynku osiąga najwyższy poziom.

Ukrycie połączeń w przekroju betonowym płyty spocznika i wyeliminowanie dodatkowych robót mokrych na budowie daje możliwość wyprodukowania prefabrykatu z betonu architektonicznego w pełnym zakresie. M.in. z tego względu zdecydowano się na zastosowanie systemu TSS Invisible Connections w klatkach schodowych biurowców inwestycji Browary Warszawskie. Zgodnie z wysokimi wymaganiami inwestora (Echo Investment) odnośnie standardu obiektu, materiałem elementów prefabrykowanych miał być tam właśnie beton architektoniczny.

Często to wizja architekta determinuje wybór produktów. Nie inaczej było w przypadku projektowania najwyższego budynku na terenie Unii Europejskiej — Varso Tower na warszawskiej Woli. Typowa przestrzeń pomiędzy elementami betonowymi w połączeniu przy pomocy elementów Invisible Connections to 20–40 mm. Możliwe jest jednak zwiększenie tej wartości i zastosowanie łączników specjalnych. W projekcie Varso Tower ze względów architektonicznych szerokość szczeliny ustalono na 100 mm. Za zgodą inwestora, firmy HB Reavis, oraz we współpracy z konstruktorami zaprojektowano, a następnie użyto w tym przypadku niestandardowych łączników. Dzięki temu biegi schodowe i podesty są odsunięte od ściany, a w powstałej szczelinie poprowadzono smugę światła, co daje wrażenie poruszania się po klatce schodowej zawieszonej w powietrzu.

Ale stosowanie łączników TSS to nie tylko walory estetyczne, to również realne podniesienie komfortu użytkowania. Zapewniają one odpowiednią izolacyjność akustyczną elementów konstrukcyjnych klatek schodowych. Komfort akustyczny przyszłych mieszkańców był istotnym założeniem przy planowaniu kompleksu mieszkaniowego „Mój Ursus”, gdzie firma ROBYG S.A. zdecydowała się zastosować łącznik TSS 102. Ten element systemu pozwala zredukować przenoszenie dźwięków uderzeniowych z klatki do pomieszczeń sąsiadujących nawet o 25 dB (przy docelowym poziomie przenikania dźwięków L’n,w = 42 dB).

Kompleks mieszkaniowy „Mój Ursus” w Warszawie

fot.: © Jordahl&Pfeifer

Walory estetyczne, wizja architekta, spełnienie warunków komfortu akustycznego — wszystkie te rzeczy są niezwykle ważne zarówno dla inwestora, jak i późniejszego użytkownika. Ale TSS to przede wszystkim odpowiedzialny element nośny. Przeniesienie dużych sił punktowych oparcia jest najważniejszym aspektem, który przekonuje konstruktorów do stosowania systemu TSS. Maksymalna nośność osiąga 100 kN, a dodanie do gamy produktowej również elementów o niższych wytrzymałościach pozwala na optymalne projektowanie. Nie bez znaczenia jest także możliwość zastosowania łączników w spocznikach o małych grubościach. Płaski układ rur stalowych pozwala na swobodne kształtowanie płyty w tym zakresie.

Rozwój budownictwa prefabrykowanego w połączeniu z nieograniczoną wolnością twórczą architektów wymaga nadążających za nimi rozwiązań inżynierskich. Pod tym względem inteligentne systemy Invisible Connections nie mają sobie równych, stając się wyznacznikiem przyszłości.


Więcej informacji na stronie Jordahl&Pfeifer w portalu A&B

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE