Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Kierowcy największym zagrożeniem na warszawskich drogach

21 lipca '23

Warszawski ZDM sprawdził, jak wygląda bezpieczeństwo na stołecznych drogach. Choć od początku lutego do drugiej połowy kwietnia tego roku nie było wypadków śmiertelnych, to do ideału wciąż wiele brakuje. Sprawcami większości wypadków są kierowcy, także tych, w których poszkodowani są inni użytkownicy dróg.

2/3 poszkodowanych na warszawskich ulicach to ofiary wypadków spowodowanych przez kierowców aut osobowych. W bardzo nielicznych tego rodzaju sytuacjach sami sprawcy odnoszą obrażenia. W zdecydowanej większości przypadków za ich błędy cierpią przypadkowi uczestnicy ruchu drogowego. Na 554 rannych i zabitych w wypadkach spowodowanych przez kierowców w 2022 roku, jedynie 35 razy obrażenia odnieśli sami kierujący. Ofiarami byli przede wszystkim piesi, pasażerowie i rowerzyści.

Sprawcy i poszkodowani w wypadkach

sprawcy i poszkodowani w wypadkach

© ZDM Warszawa

To, jak niebezpiecznym narzędziem może być samochód, sprawia, że na kierowcach spoczywa główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze. W wypadkach powodowanych przez pieszych poszkodowanymi byli zwykle sami sprawcy, podobne statystyki zaobserwować można wśród motocyklistów. Obie te grupy powodują wypadki wielokrotnie rzadziej niż kierowcy, a sytuacje, w których narażają w ten sposób innych, są incydentalne.

sprawcy wypadków wg środków transportu

sprawcy wypadków wg środków transportu

© ZDM Warszawa

Nieuważni i łamiący przepisy rowerzyści stanowią zagrożenie głównie dla siebie i pieszych. W wypadkach z udziałem transportu publicznego najczęściej obrażenia odnoszą pasażerowie.

Wypadki z udziałem pieszych - sprawcy

wypadki z udziałem pieszych — sprawcy

© ZDM Warszawa

Z badań wynika, że najczęściej przyczyną wypadków jest nadmierna prędkość. Na skutek niedostosowania prędkości do warunków ruchu, w 2022 roku zginęło 10 osób. Kierujący, przekraczający prędkość, zabijają innych. Wśród wspomnianych dziesięciu ofiar takich wypadków jest trzech kierowców aut i dwóch motocyklistów, ale też dwóch pieszych i aż trzech pasażerów, którzy jechali ze sprawcami wypadku.

Główne przyczyny wypadków

główne przyczyny wypadków

© ZDM Warszawa

Drogi są mimo wszystko coraz bezpieczniejsze. 33 ofiary wypadków to trzykrotnie mniej niż przed dekadą i blisko dziesięciokrotnie mniej niż na początku lat 90. 16 pieszych, którzy zginęli w wypadkach to również najmniej w historii. 8 śmiertelnych ofiar wypadków (w tym pięcioro pieszych) od stycznia do czerwca 2023 roku, to dwukrotnie niższy poziom, niż przed rokiem.

Zmierzamy w stronę Wizji Zero konsekwentną pracą na infrastrukturze drogowej. Wykluczaniem np. sytuacji, w których przekraczanie jezdni może być niebezpieczne — mówi wiceprezydent Olszewski. — Naszym celem jest skoncentrowanie na tych obszarach, w których istotnie dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń, żeby osiągnąć efekt mający odzwierciedlenie w liczbach — dodaje.

ZDM corocznie buduje kilkanaście sygnalizacji świetlnych, montuje oświetlenie na przejściach dla pieszych, instaluje progi zwalniające, azyle dla pieszych i wprowadza inne formy uspokojenia ruchu — te wszystkie działania mają pomóc w osiągnięciu tzw. Wizji Zero, czyli pełnego roku bez ofiary śmiertelnej na drogach. Wpływ na statystyki mają także zmiany w prawie, które lepiej chronią pieszych na przejściach.

Ofiary wypadków

ofiary wypadków

© ZDM Warszawa

Pełny raport dostępny jest na stronie ZDM

Droga w Warszawie

droga w Warszawie

© ZDM Warszawa

 
oprac.: Kacper Kępiński

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE