PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Kompleksowa termomodernizacja z technikami zamocowań Klimas Wkręt-met

06 lipca '23

Z cyklu „Materiały elewacyjne i ścienne — trendy 2023”

Mimo zaostrzenia standardów odnośnie emisji gazów cieplarnianych, budownictwo wciąż jest największym generatorem zanieczyszczeń. Istnieją zarówno budynki publiczne jak i prywatne, które często są nieodpowiednio ogrzewane i zużywają dużo energii. Często wynika to z faktu fragmentarycznie przeprowadzonej termomodernizacji, opartej na wybranych technologiach. Głównym wyzwaniem stojącym przed inicjatorami i koordynatorami tego procesu jest precyzyjne określenie celu, charakteru i zakresu prac, które mają zostać przeprowadzone. W procesie tym istotną rolę odgrywają komponenty, w tym techniki zamocowań, które zagwarantują sprawną i skuteczną realizację renowacji.

W czasie wciąż rosnących cen gazu, prądu i opału coraz więcej inwestorów zastanawia się nad wykonaniem termomodernizacji domów, która jest najlepszym sposobem ograniczenie strat ciepła i ma istotne znaczenie dla domowego budżetu. Oprócz wymiany źródła ogrzewania istotnym procesem jest wymiana stolarki otworowej, zwłaszcza okien, docieplenia dachu oraz ścian zewnętrznych. Ze względu na wprowadzenie wspólnej dla Europy strategii Zielonego Ładu, której celem jest ograniczenie emisji CO2, termomodernizacja jest koniecznością, ale jednocześnie bardzo kosztowną inwestycją. Dlatego właściciele domów mogą korzystać z programu Czyste Powietrze lub ulgi termomodernizacyjnej, która przewiduje dofinansowanie w ramach materiałów i prac związanych z dociepleniem domów.

Aby otrzymać dofinansowanie, trzeba spełnić warunki określone w programie. Zakres prac określa audyt energetyczny, realizowany przed rozpoczęciem termomodernizacji, który pokaże stan energetyczny budynku i wskazania jak go poprawić, koszty i efekty wdrożenia oraz przewidywane zużycie i koszt energii po wykonaniu prac. Przeważnie jako pierwsze wymianie powinny ulec okna. Program określa jakie warunki powinny spełniać poszczególne komponenty zastosowane w czasie renowacji i remontu, nie tylko okna, styropian czy wełna, ale również chemia budowlana i techniki zamocowań.

ompleksowa termomodernizacja z technikami zamocowań Klimas Wkręt-met    Kompleksowa termomodernizacja z technikami zamocowań Klimas Wkręt-met

Kompleksowa termomodernizacja z technikami zamocowań Klimas Wkręt-met

© Klimas Wkręt-met

Wymiana okien w ramach termomodernizacji — mocowania ramowe

Stolarka okienna odgrywa istotną rolę w bilansie energetycznym budynku. Ma wpływ nie tylko na straty ciepła, ale również na bierne pozyskiwanie energii słonecznej. Ich udział w stratach ciepła sięga średnio 15-25% (zwłaszcza w domach wykonanych przed 1990 r., kiedy standardem był taki montaż okien, który nie uwzględniał oszczędności energii). Między innymi dlatego wymiana okien na nowe, o korzystniejszych parametrach, powinna być wstępem do dalszych prac termomodernizacyjnych. Montaż okien w pierwszej kolejności jest wskazany, ponieważ łatwiej jest prawidłowo zamocować je i uszczelnić, zanim na ścianach pojawi się warstwa docieplenia.
Okno wystawione jest nieustannie na działanie czynników atmosferycznych oraz sił występujących, gdy zamykamy i otwieramy skrzydło okienne. Dodatkowo połączenie stolarka-mur musi być szczelne. Z pozoru niewidoczne elementy takie jak łączniki mają więc bardzo istotny wpływ na bezpieczne i bezproblemowe użytkowanie wyrobu przez cały czas jego eksploatacji. Bez względu na rozmiar oraz materiał okien, powinny one stanowić jednolity system ze ścianą budynku. Jedną z podstawowych czynności mających wpływ na uzyskanie takiego efektu jest prawidłowe, mechaniczne połączenie konstrukcji stolarki z konstrukcją budynku. Techniki zamocowań Klimas Wkręt-met przystosowane są do różnych typów montażu.

Przy montażu poza otworem sprawdzą się wkręty KPS-FAST-S/KPR-FAST-K. Jeśli okno jest wysunięte poza lico muru i zamontowane przy pomocy specjalnych konsol lub prowadnic, to rekomendowany jest montaż dwu lub wielopunktowy do wnęki okiennej przy użyciu kołków ramowych, np. KPS-FAST-S. Natomiast przy wysunięciu w strefę ocieplenia z użyciem dedykowanego systemu zamocowań, odpowiednie będą kołki ramowe KPR-FAST-K oferty Klimas Wkręt-met. Długość, średnica, ilość oraz rozmieszczenie łączników trzeba każdorazowo dopasować do wymiarów ościeżnicy oraz do zaleceń producenta stolarki.

Kompleksowa termomodernizacja z technikami zamocowań Klimas Wkręt-met   Kompleksowa termomodernizacja z technikami zamocowań Klimas Wkręt-met

Kompleksowa termomodernizacja z technikami zamocowań Klimas Wkręt-met

© Klimas Wkręt-met

Do montażu w otworze okiennym producent zaleca zastosowanie wkrętów WHO/WHOW. Zgodnie z ogólnymi zasadami, w ścianach jednowarstwowych okna osadza się w połowie grubości muru, natomiast w dwuwarstwowych z warstwą izolacji termicznej 15-20 cm — jak najbliżej krawędzi zewnętrznej muru. W przypadku ścian dwuwarstwowych, gdzie izolacja wynosi powyżej 20 cm, stolarka może być zamontowana poza murem, w strefie ocieplenia. W ścianach trójwarstwowych okna muszą być montowane bezpośrednio w warstwie ocieplenia, pomiędzy ścianą nośną, a ścianą elewacyjną.

Przy montażu w środkowej części otworu okiennego przez odpowiednie otwory montażowe w ościeżnicy w podłożach pełnych, zaleca się zastosowanie wkrętów hartowanych samogwintujących do ościeżnic WHO. Wkręty te są wyposażone w gwint z nacięciem, co gwarantuje pewne i trwałe mocowanie w podłożu zarówno murowym (beton, cegły ceramiczne i silikatowe), jak i drewnianym, a stożkowy łeb zapewnia stabilne osadzenie w PVC. Z kolei do montażu profili drewnianych zaleca się stosować wkręt WHOW z łbem walcowym, gwarantującym możliwie najmniejszą ekspozycję łba przy jednoczesnej pewności osadzenia.

Jeśli okno znajduje się na krawędzi zewnętrznej muru, jest z nim zlicowane, to rekomendowane jest użycie łącznika do ościeżnic LO. Jest to wysokiej jakości łącznik rozporowy, wykonany ze stali ocynkowanej. W czasie montażu należy zawsze pamiętać o zachowaniu minimalnej odległości pomiędzy mocowaniem, a krawędziami, żeby nie doprowadzić do uszkodzenia muru.
Sposoby i jakość tych połączeń będą miały wpływ na funkcjonalność stolarki, która poddawana jest różnicom temperatur, obciążeniom ciężaru własnego, zewnętrznym siłom pochodzących od parcia i ssania wiatru, obciążeniom eksploatacyjnym podczas użytkowania.

Kompleksowa termomodernizacja z technikami zamocowań Klimas Wkręt-met

Kompleksowa termomodernizacja z technikami zamocowań Klimas Wkręt-met

© Klimas Wkręt-met

Termomodernizacja dachu – wkręty do izolacji nakrokwiowej

Izolacja nakrokwiowa to rozwiązanie idealne, kiedy chcemy ocieplić dach bez remontowania poddasza. Osłonięta od zewnątrz więźba dachowa jest chroniona przed zmianami temperatury otoczenia, poprawiając bilans energetyczny budynku. Dzięki tej metodzie wszystkie prace można przeprowadzić od zewnętrznej strony. Metoda ta w porównaniu do tradycyjnych technologii izolacji termicznej dachów ma wiele zalet: nie tylko redukuje ubytki cieplne budynku, ale także zabezpiecza konstrukcję dachu. Ponadto daje więcej możliwość aranżacji poddasza i nie zmniejsza dodatkowo jego wysokości.

Ze względów konstrukcyjnych izolacja nakrokwiowa jest możliwa przy konstrukcjach dachów skośnych, gdzie kąt nachylenia jest większy niż 20°. Do izolacji tą metodą najczęściej wykorzystuje się płyty PIR, ale zarówno wełna skalna jak i drzewna posiadają szereg parametrów technicznych, które określają ich skuteczność termoizolacyjną.

Prawidłowy montaż tego typu izolacji jest uzależniony od odpowiedniego doboru wkrętów oraz ich odpowiedniego zastosowania. W ofercie Klimas Wkręt-met znajdują się wkręty ciesielskie WKPC, które spełniają parametry techniczne potwierdzone certyfikatem ETA.
Kluczowym rozwiązaniem wkrętów WKPC jest dodatkowy gwint pod łbem. To on zapewnia stabilne mocowanie kontrłaty i przenosi obciążenia bezpośrednio na krokwie, odciążając tym samym izolację i zabezpieczając ją przed zniszczeniem.

Klimas Wkręt-met oferuje szeroki asortyment wkrętów i łączników ciesielskich przeznaczonych do rożnego zastosowania zarówno do dachów skośnych czy płaskich w tym np. wkręty dystansowe. Pełne portfolio sprawdzonych rozwiązań od jednego producenta gwarantuje komfort, bezpieczeństwo i efektywność.

Kompleksowa termomodernizacja z technikami zamocowań Klimas Wkręt-met

Kompleksowa termomodernizacja z technikami zamocowań Klimas Wkręt-met

© Klimas Wkręt-met

Termomodernizacja ścian zewnętrznych — łączniki ThermoDrive V2

Ze względu na powierzchnię, termomodernizacja ścian zewnętrznych należy do największego wyzwania w procesie termomodernizacji. Tym samym istotną rolę odgrywają łączniki mechaniczne. Pełnią one szereg funkcji takich jak przenoszenie obciążeń, w tym przede wszystkim zabezpieczenie systemu ETICS przed siłami ssania wiatru i oderwaniem od podłoża. Łączniki mechaniczne mają za zadanie usztywnienie całego układu ocieplenia, eliminację przemieszczania i odkształcania się poszczególnych płyt izolacyjnych, ograniczenie powstawania punktowych mostków termicznych czy zabezpieczenie przed awarią, spowodowaną utratą przyczepności i nośności warstwy kleju z podłożem. To podstawowe parametry, które spełniać powinny łączniki mechaniczne w systemach dociepleń ETICS. Nową generację mocowania dociepleń stanowią łączniki ThermoDrive V2 marki Klimas Wkręt-met, które zachowując wymagane parametry, dzięki swojej konstrukcji może być stosowany do: mocowania styropianu i wełny mineralnej do m.in. podłoży z betonu, cegły ceramicznej pełnej, pustaka ceramicznego, elementów z kruszywa lekkiego oraz betonu komórkowego. Ponadto, doskonale sprawdzi się w przypadku nierównych podłoży, w tym zanieczyszczonych starymi warstwami (np. tynku lub kleju). Konstrukcja uniwersalnej strefy zakotwienia 25-65 mm gwarantuje solidne zakleszczenie łącznika nawet w materiałach drążonych z pustkami w środku i cienkimi ściankami struktury wewnętrznej elementu murowego.

Łącznik ThermoDrive V2 z powodzeniem nadaje się do mocowania mechanicznego ETICS (oraz ETICS na ETICS) podczas renowacji ścian zewnętrznych budynków wykonanych w technologii wielkiej płyty. Z punktu widzenia formalnego można stosować go w betonowej warstwie „fakturowej” o grubości minimalnej już od 40 milimetrów, osiągając przy tym wysokie parametry wytrzymałościowe. Wszystko to dzięki uzyskaniu odpowiednio wysokich parametrów, wykazanych w trakcie procesu certyfikacji. Należy wspomnieć, że ponad 90 procent łączników elewacyjnych, dotychczas obecnych na rynku, nie posiadało tej możliwości.

Wykonawcy i systemodawcy ETICS docenią sztywność talerzyka, która zwiększa trwałość i bezpieczeństwo systemów ociepleń. Tuleja łącznika została tak zaprojektowana, aby wkręcany trzpień stalowy, umożliwiający mocowanie warstwy ocieplenia, był wystarczająco odizolowany. Dzięki temu ThermoDrive V2 charakteryzuje minimalny współczynnik punktowego przewodzenia ciepła. Szczególnie wart podkreślenia dla łącznika z metalowym trzpieniem o tak szerokim spektrum zastosowań jest fakt, że wartość punktowego przewodzenia ciepła tylko 0,001 W/K – obowiązuje niezależnie od grubości mocowanej izolacji do podłoża.

Klimas Wkręt-met, obecny na polskim rynku budowlanym od ponad trzydziestu lat, ma istotny wkład w rozwój całego sektora. Eksperci aktywnie pracują nad ewolucją poszczególnych grupy systemów zamocowań mechanicznych zgodnych z międzynarodowymi i krajowymi wymaganiami. Aktywnie angażuje się również w działalność organizacji, takich jak krajowego Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń czy Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Złożonych Systemów Zewnętrznej Izolacji Cieplnej – EAE oraz francuskiego Stowarzyszenia Le Mur Manteau, które czuwają nad upowszechnieniem kompletnych rozwiązań technologicznych o udokumentowanej jakości, a także Związku Polskie Okna i Drzwi, czy Stowarzyszenia Monterów Stolarki, które promują dobre praktyki montażowe.

Więcej informacji na stronie firmy Klimas Wkręt-met w portalu Produkty dla Architekta.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE