Międzynarodowy

termin składania prac

30.05.2024

XI edycja studenckiego konkursu International VELUX Award

organizator: VELUX

Grupa VELUX po raz jedenasty organizuje międzynarodowy studencki konkurs International VELUX Award, którego tematem przewodnim jest światło naturalne. Pula nagród to aż 30 tys. euro.

cel

Celem konkursu jest zachęcenie studentów i studentki architektury do podejmowania wyzwań i pogłębiania wiedzy na temat roli światła dziennego w architekturze, tego szczególnego i zawsze ważnego źródła energii, światła i życia. Nagroda ma na celu poszerzenie granic światła dziennego w architekturze, w tym estetyki, funkcjonalności, zrównoważonego rozwoju i interakcji między budynkami a środowiskiem.

Jak twierdzą organizatorzy, jest to prawdopodobnie największy, międzynarodowy konkurs dla studentów architektury. Od początku konkursu, czyli od 2004 roku nadesłano ponad 6000 projektów, z 800 uczelni, ze 130 krajów z całego świata. Projekty nagradzane są w dwóch kategoriach: „Światło naturalne w budynkach” oraz „Badania nad światłem naturalnym”.

warunki

Warunkiem koniecznym do złożenia pracy konkursowej jest wcześniejsza rejestracja — studenci muszą się zarejestrować, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę uczelni i kraj. Następnie mogą utworzyć zespół, dodać opiekuna naukowego (który również ma szansę na otrzymanie nagrody) i rozpocząć pracę nad projektem. 
Organizatorzy zachęcają do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, złożonych z inżynierów, projektantów, architektów i architektów krajobrazu. Każdy student lub zespół studencki musi uzyskać poparcie i zgodę nauczyciela ze swojej uczelni.
Rejestracja odbywa się pod adresem daylightandarchitecture.com/iva/ i trwa do 14 kwietnia 2024 roku. Drugi etap konkursu to złożenie pracy w terminie do 30 maja 2024 roku.
Studenci — indywidualnie lub zespołowo — mogą pracować nad projektami w dwóch kategoriach:
 • Światło naturalne w budynkach” — projekty, które przedstawiają obowiązujące warunki dostarczania światła dziennego i słonecznego do budynków — w tym wpływ konstrukcji budynku i kontekstu miejsca, orientacji, kształtu i wymiarów, otworów okiennych, ekranów, cieni, podziałów wewnętrznych, materiałów i warunków zewnętrznych. Analizowane są również sposoby kierowania i odbijania światła dziennego w miejskim kontekście. Szczególny nacisk organizatorzy kładą na architekturę dla zdrowia i dobrego samopoczucia oraz projekty, które stawiają czoła wyzwaniom stojącym przed miastami, społecznościami oraz w których światło dzienne i architektura mogą pomóc w tworzeniu zmian poprzez lepsze i zdrowsze środowisko życia; np. poprzez modernizację i zmianę przeznaczenia istniejących zasobów budowlanych.
 • Badania nad światłem naturalnym” — projekty dotyczące fizycznych właściwości światła, podstaw optyki i materiałów, a także rozwoju technologicznego, nowych materiałów, przechowywania lub transportu światła dziennego. Proponujące wykorzystanie światła dziennego w przestrzeni publicznej do celów funkcjonalnych, rekreacyjnych, kulturalnych lub duchowych oraz badające wpływ światła dziennego na stan umysłu, zdrowie i dobre samopoczucie.

Każdy student lub zespół powinien mieć swojego opiekuna naukowego.

nagrody

Latem 2024 roku jury wybierze zwycięzców w obu kategoriach w każdym z pięciu regionów ustalonych przez Międzynarodową Unię Architektów: Europy Zachodniej, Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, obu Ameryk, Azji i Oceanii oraz Afryki.
Dziesięciu finalistów zaprezentuje jury swoje projekty osobiście, zimą 2024 roku. Wtedy jury wybierze jednego zwycięzcę głównego w każdej z kategorii konkursowych.

Łączna pula nagród wynosi do 30 000 EUR. W zależności od ustaleń międzynarodowego jury przyznane zostaną:

 • Nagroda Główna w wysokości 5 000 EUR w każdej kategorii (4 000 EUR dla ucznia i 1 000 EUR dla opiekuna) za najbardziej wyróżniające się projekty,
 • Nagroda dla każdego regionu wynosi 1250 EUR w każdej kategorii (1000 EUR dla ucznia i 250 EUR dla nauczyciela),
 • jury może przyznać także nagrody specjalne, w tym nagrody za innowacyjne wykorzystanie produktów VELUX.

kalendarium

 • koniec rejestracji — 14 kwietnia 2024 roku,
 • początek składania projektów — 15 kwietnia 2024 roku,
 • koniec składania projektów — 30 maja 2024 roku,
 • ogłoszenie zwycięzców regionalnych — czerwiec 2024 roku
 • warsztaty dla zwycięzców regionalnych / prezentacje dla jury / ogłoszenie zwycięzców globalnych — sierpień 2024 roku.

jury

W skład jury wchodzą:

 • prof. Ewa Kuryłowicz — Kuryłowicz & Associates,
 • Alberto Veiga — Barozzi Veiga,
 • Jenni Reuter — Aalto University,
 • Song Yehao — SUP Atelier, School of Architecture at Tsinghua University,
 • Kent Holm — VELUX.

więcej informacji

Więcej informacji znajdziecie na międzynarodowej stronie konkursu.

warunki

https://www.daylightandarchitecture.com/iva/

regulamin

https://www.daylightandarchitecture.com/award-brief/

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE