Ogólnopolski

termin składania prac

15.03.2024

2. edycja konkursu „Design For Future”

organizator: Polska Izba Przemysłu Targowego

Trwa 2. edycja studenckiego konkursu organizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Targowego „Design For Future”. Wyzwaniem jest projekt koncepcyjny stoiska targowego lub ekspozycji targowej.

cel

Celem konkursu jest propagowanie wśród młodego pokolenia projektantów nowatorskich rozwiązań architektonicznych w wystawiennictwie i działalności eventowej, budowanie potrzeby dbania o wysoką jakości usług w zakresie projektowania stoisk targowo-wystawienniczych oraz propagowanie ekologicznego podejścia do projektowania stoisk targowo-wystawienniczych ze szczególnym uwzględnieniem strategii jak najszybszego dojścia do zero netto emisji gazów CO₂.

warunki

Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu koncepcyjnego stoiska targowego / ekspozycji targowej.
Konkurs skierowany jest do studentów i studentek kierunków architektury wnętrz i projektowania

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

 • ekspozycje targowe o powierzchni do 50 metrów kwadratowych,
 • ekspozycje targowe o powierzchni powyżej 100 metrów kwadratowych.

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające aktualny status studenta szkoły wyższej, które w dniu zakończenia konkursu nie ukończyły 26 roku życia, posiadające miejsce stałego zamieszkania w Polsce oraz pełniące zdolność do czynności prawnych. 

W konkursie mogą brać udział zespoły, pod warunkiem że praca zostanie zgłoszona przez jednego uczestnika — lidera zespołu. Maksymalna liczba członków zespołów to trzy osoby.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie zgłoszenia wraz z aktualnym zaświadczeniem z uczelni o statusie studenta na rok akademicki 2023/2024 oraz z potwierdzaniem wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł do 15 stycznia 2024 roku, oraz wniosku konkursowego do 15 marca 2024 roku.

Wnioski konkursowe powinny zawierać:

 • rysunek techniczny w skali – uczestnik zobowiązany jest do określenia skali w jakiej prezentuje pracę,
 • wizualizację koncepcji, na wizualizację koncepcji powinny składać się: zarówno wizualizacja w wersji elektronicznej oraz minimum 4 plansze o wymiarach 50 × 70 cm w rozdzielczości min. 150 dpi zawierające nazwę oraz krótki opis projektu'
 • opis projektu, w tym. m.in.: informację dot. powierzchni stoiska, opis materiałowy, 
 • dodatkowym atutem będzie makieta projektu (fotografie makiety o wymiarach 50×70 cm w rozdzielczości min. 150 dpi należy dołączyć do pracy konkursowej).

nagrody

W każdej z kategorii konkursowych jury przyznaje trzy nagrody.

 • I Nagroda — stypendium o wartości 3 tys. zł netto
 • II Nagroda — stypendium o wartości 1,5 tys. zł netto
 • III Nagroda — stypendium o wartości 1 tys. zł netto

Jury może również przyznać dodatkową nagrodę Eco-Innovator — stypendium o wartości 1 000 zł netto, za projekt, który będzie stanowił przykład zrównoważonego stoiska / ekspozycji targowej.

Wszyscy laureaci otrzymują również bilety wstępu na wybrane targi organizowane przez członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Dodatkowo laureaci I Nagrody będą mieli możliwość odbycia stażu w firmie budującej stoiska.

Jury dokonuje oceny nadesłanej dokumentacji projektowej pod kątem następujących kryteriów:

 • nowatorskich rozwiązań architektonicznych w wystawiennictwie,
 • realizacji celów marketingowo-sprzedażowych,
 • stosowania nowych i ekologicznych technologii i materiałów,
 • ciekawej, nowoczesnej myśli wystawienniczej zrywającej z tradycyjnym rozumieniem stoisk.

kalendarium

 • zgłoszenie udziału i wpłata wpisowego – do 15 stycznia 2024 roku,
 • składanie prac – do 15 marca 2024 roku,
 • obrady jury – kwiecień 2024 roku,
 • ogłoszenie wyników – kwiecień/maj 2024 roku,
 • wręczenie nagród – maj/czerwiec 2024 roku.

jury

Jury konkursu jest powołane przez organizatora i składa się z ekspertów szkół wyższych z wydziału: projektowania/architektury wnętrz, wystawiennictwa, wzornictwa, marketingu, przedstawicieli mediów branży wnętrz i branży marketingu, praktyków w dziedzinie projektowania i budowy ekspozycji targowych i eventowych, reprezentujących organizatora konkursu.

W skład jury wchodzą:

 • prof. Remigiusz Grochal – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Architektury i Wzornictwa,
 • Maciej Sobolewski – właściciel firmy TECON SERVICE Kompleksowa Zabudowa Stoisk Targowych,
 • Alba Labuda – projektantka i właścicielka firmy labuda design,
 • Zbigniew Józefiok – dyrektor ds. Targowych Usług Technicznych MTP - Międzynarodowe Targi Poznańskie
 • dr. Beata Kozyra – prezeska zarządu, Polska Izba Przemysłu Targowego,
 • Łukasz Chęciński – Druk Poznań,
 • Krzysztof Paradowski – CMA Agency.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://polfair.pl/konkurs-dla-studentow-design-for-future-ii-edycja/

regulamin

https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Regulamin-DFF_2023-2024-1.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE